Jazyk ve společenském kontextu

Jan Jirák, Jiří Nekvapil, Otakar Šoltys

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
OBSAH Úvod (JJ,OŠ) ................................................... 5 L O původu jazyka (JN) ............................................ 13 Vznik moderní jazykovědy (JN) ................................... 14 Jazykový znak (JN) .............................................. 16 Systémové pojetí jazyka (JN) .................................... 18 Langue - parole (JN) ............................................ 20 Synchronní a diachrónni přístup k jazyku (JN) ................... 22 Fonetika a fonologie (JN) ..................................... 24 Morfologie (JJ, OŠ) ............................................. 26 Syntax (OŠ) ..................................................... 29 Pražská jazykovědná škola (JN) .................................. 32 Jazyková typologie (OŠ) ......................................... 34 Jazyky světa (OŠ) ............................................... 36 Interdisciplinarita jazykovědy (JN) ............................. 39 Sémiotika (OŠ) .................................................. 40 Psycholingvistika (OŠ) .......................................... 43 Dětská řeč (OŠ) ................................................. 45 Sociolingvistika (OŠ) ........................................... 47 Neuroligvistika (OŠ) .......................................... 49 Matematická lingvistika (OŠ) .................................... 52 Strojová lingvistika (OŠ) ....................................... 54 Textová lingvistika (OŠ) ........................................ 56 Teorie komunikace (JJ,OŠ) ....................................... 61 Mluvní akty (OŠ) ............................................... 65 Konverzační analýza (JN) ........................................ 68 Sociální komunikace (JJ) ...................................... 70 Masová komunikace (JJ) .......................................... 72 Rétorika (JJ) ................................................... 75 Neverbální komunikace (JJ) ...................................... 78 Jazyk informace a jazyk názoru (JJ) ............................. 79 3ш. Filozof a přirozený jazyk (M. Havelka) ......................... 85 Logik a přirozený jazyk (P. Materna) ........................... 87 Politolog a prirodzený jazyk (F. Gál) .......................... 88 Sociolog a přirozený jazyk (J. Alan) ........................... 90 Lingvista a přirozený jazyk (M. Švehlová) ...................... 92 Psychoanalytik a přirozený jazyk (M. Černoušek) ................ 93 Novinář a přirozený jazyk (J. Horálek) ......................... 96 Doporučená literatura .......................................... 99 4
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm011136
3 CZ-PrHAC
5 20220830180505.9
7 ta
8 170101m1996----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7184-210-9
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Jirák, Jan, $d 1958- $4 aut
100 1# $a Nekvapil, Jiří, $d 1953- $4 aut
100 1# $a Šoltys, Otakar, $d 1950-2021 $4 aut
242 10 $a Language in the Social Context
245 10 $a Jazyk ve společenském kontextu : $b Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd / $c Jan Jirák, Jiří Nekvapil, Otakar Šoltys
250 ## $a 2., dopln. vyd.
264 #1 $a Praha, $b Karolinum $c 1996
300 ## $a 102 s.
520 ## $a Základní vazby přirozeného jazyka k sociální skutečnosti, v níž se jazyk vyskytuje a kterou pomáhá vytvářet; vztahy mezi jazykovědou a jinými vědními obory; na čes. materiále.
653 ## $a lingvistika
653 ## $a langue
653 ## $a parole
653 ## $a fonetika
653 ## $a fonologie
653 ## $a morfologie
653 ## $a syntax
653 ## $a Pražský lingvistický kroužek
653 ## $a sémiotika
653 ## $a psycholingvistika
653 ## $a sociolingvistika
653 ## $a neurolingvistika
653 ## $a lingvistika matematická
653 ## $a lingvistika strojová
653 ## $a lingvistika textová
653 ## $a teorie komunikace
653 ## $a komunikace
653 ## $a komunikace nejazyková
653 ## $a rétorika
653 ## $a čeština
659 $a 0.00 $x Obecné otázky. Celkové práce
659 $a 0.10 $x Obecné otázky. Základní pojmy
659 $a 0.20 $x Obecné otázky. Základní pojmy
659 $a 0.91 $x Psycholingvistika. Neurolingvistika
659 $a 0.92 $x Sociolingvistika. Komunikace
659 $a 0.08 $x Strojová a aplikovaná lingvistika (strojový překlad, korpusová lingvistika)
659 $a 0.04 $x Sémiotika. Obecná sémantika
659 $a 0.98 $x Nejazyková komunikace. Zoolingvistika
659 $a 5.20 $x Obecné otázky
659 $a 5.10 $x Obecné otázky
659 $a 0.03 $x Typologie. Jazykové univerzálie
910 ## $a ABB047 $b X III 17257
997 $a JP
999 $a 961136
1098
1310 $a bl
1310 $a rs9
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link