Kontakt
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
oddělení vědeckých informací
Valentinská 1
116 46 Praha 1
e-mail: bibliografie@ujc.cas.cz
tel.: 224 818 182