Úvod do studia jazyka

Hrbáček, Josef

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
г
Obsah
azyková komunikace............................................................5
Komunikace písemná a mluvená..............................................9
azyk a řeč...................................................................11
imkcc jazyka a řeči..........................................................18
Funkce jazyka a funkční styly........................................... 23
komunikační funkce jazyka (teorie komunikace)................................25
lenlální funkce jazyka (jazyk a myšlení).....................................34
Pojmy a slova............................................................36
inakový charakter jazyka (řeči)..............................................42
tavba jazyka (jazykový systém a struktura)...................................49
Jednotky zvukového (a grafického) plánu jazyka...........................58
Hláska/foném......................................................58
Fonologický systém (češtiny)......................................59
Vyšší zvukové jednotky............................................61
Zvukové prostředky suprasegmentální...............................63
Jednotky grafické.................................................64
Písmo a pravopis..................................................66
Jednotky významového plánu jazyka........................................68
Morfém............................................................68
К metodě morfémové analýzy..................................69
Slovo............................................................ 71
Lexikální význam............................................76
Význam emocionální..........................................78
Gramatický význam...........................................79
Slovní druhy.........................................79
Gramatické kategorie.................................81
Lexikální systém............................................83
Věta..............................................................87
Struktura věty..............................................92
Přehled a roztřídění jednotek.....................................94
Vztahy v jazykovém systému...................................................98
Paradigmatické vztahy.............................................99
Syntagmatické vztahy.............................................101
Syntaktické vztahy větné...................................102
Syntaktické vztahy větotvomé...............................105
Syntaktické vztahy textové.................................106
azyk a společnost...........................................................110
klasifikace jazyků..........................................................115
Sociolingvistická klasifikace jazyků....................................115
Geografická (areální) klasifikace.....................................116
Genetická (genealogická) klasifikace....................................117
туроі»8іси«г*»“)адИ	і:;:::::::::;:—I;«
Typ češtiny	 120	I
Vývoj jazyka ................ ..........................................
Původ jazyka ............ .......................................
Jak sc jazyk ѵуѵці V\		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0110695
3 CZ-PrHAC
5 20180824150239.5
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85899-65-5
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Hrbáček, Josef, $d 1930-2006 $4 aut
242 10 $a Introduction to Linguistics.
245 10 $a Úvod do studia jazyka / $c Hrbáček, Josef
264 #1 $a Praha, $b FF UK ; $c 1999
300 ## $a 156 s.
653 ## $a lingvistika
653 ## $a bohemistika
653 ## $a jazyk
653 ## $a řeč
653 ## $a styly funkční
653 ## $a teorie komunikace
653 ## $a fonetika
653 ## $a fonologie
653 ## $a morfologie
653 ## $a morfémy
653 ## $a zásoba slovní
653 ## $a druhy slov
653 ## $a kategorie mluvnické
653 ## $a syntax
653 ## $a sociolingvistika
653 ## $a typologie
653 ## $a vývoj
653 ## $a čeština
659 $a 0.00 $x Obecné otázky. Celkové práce
659 $a 5.00 $x Obecná problematika
659 $a 5.10 $x Obecné otázky
659 $a 5.12 $x Fonologie
659 $a 5.13 $x Grafématika
659 $a 5.20 $x Obecné otázky
659 $a 5.24 $x Syntax
659 $a 5.30 $x Obecné otázky
659 $a 5.92 $x Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
659 $a 5.40 $x Obecné otázky a celkové práce
659 $a 5.70 $x Obecné otázky české stylistiky
787 08 $i Recenze: $a Kościółek, Anna $t Slavia Occidentalis $d 2002 $g 59, s. 201-202.
910 ## $a ABB047 $b X III 17891
999 $a 9910695
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link