Maturita z českého jazyka

Bendl, Stanislav

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
OBSAH
LITERATURA
1. NEJSTARŠÍ LITERÁRNÍ PAMÁTKY LIDSTVA - LITERATURA STAROVĚKU
2. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
3. HUMANISMUS A RENESANCE
4. BAROKO
5. KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ, PREROMANTISMUS
6. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ
7. ROMANTISMUS
8. REALISMUS
9. GENERACE MÁJOVCÚ
10. Česká literatura 70. a so. let i9. století i i. realismus v České literatuře
80. A 90. LET 19. STOLETÍ
12. LITERÁRNÍ MODERNA
13. ČESKÁ MODERNA
14. ČESKÁ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
15. SVĚTOVÁ POEZIE V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ
16. PRÓZA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
17. ČESKÁ POEZIE PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
18. ČESKÁ POEZIE 30. LET 20. STOLETÍ
19. ČESKÁ PRÓZA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ -1.
20. Česká próza první poloviny 20. století -11.
21. Česká literatura za druhé světové války
22. SVĚTOVÁ LITERATURA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
23. VÝVOJ ČESKÉ POEZIE V LETECH 1945-1968
24. ČESKÁ POEZIE 70. A 80. LET 20. STOLETÍ
25. ČESKÁ PRÓZA V LETECH 1945-1968
26. OFICIÁLNÍ ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ
27. SAMIZDATOVÁ A EXILOVÁ PRÓZA V LETECH 1968-1989
28. současná Česká literatura
29. VÝVOJ DRAMATU
30. LITERÁRNÍ KRITIKA
31. ZÁKLADY LITERÁRNÍ VĚDY
JAZYK
1. ZÁKLADY INFORMATIKY
2. TYPOLOGIE JAZYKŮ
3. vývoj Českého jazyka
4. vývoj České jazykovědy
5. JAZYKOVĚDA A JEJÍ DISCIPLÍNY
6. GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA. HLAVNÍ PRINCIPY ČESKÉHO PRAVOPISU
7. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA. ČESKÁ ORTOEPIE
8. Čeština jako národní jazyk
9. JAZYK A MYŠLENÍ. JAZYKOVÁ KULTURA
10. NORMA A KODIFIKACE. VÝVOJOVÉ TENDENCE
současné Češtiny
11. LEXIKOLOGIE. TYPY SLOVNÍKŮ
12. ZÁKLADNÍ FORMY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
13. SLOHOVÉ ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
14. VÝZNAM SLOVA. ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU
15. TVAROSLOVÍ JMEN, JEJICH GRAMATICKÉ KATEGORIE
16. MLUVNICKÉ KATEGORIE SLOVES
17. NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY
18. SYNTAX VĚTY JEDNODUCHÉ
19. SYNTAX SOUVĚTÍ
20. ZVLÁŠTNOSTI VĚTNÉHO ČLENĚNÍ. ODCHYLKY OD PRAVIDELNÉ VĚTNÉ STAVBY
21. POŘÁDEK SLOV, AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VÝPOVĚDI
22. PROSTĚ SDĚLOVACÍ STYLISTICKÉ POSTUPY A ÚTVARY
23. STYL ADMINISTRATIVNÍ
24. VYPRAVOVÁNÍ
25. POPIS
26. CHARAKTERISTIKA
27. STYL ODBORNÝ
28. STYL PUBLICISTICKÝ		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114645
3 CZ-PrHAC
5 20180824150658.5
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-902261-2-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Bendl, Stanislav $4 aut
245 10 $a Maturita z českého jazyka / $c Bendl, Stanislav
264 #1 $a Praha, $b Skřivan ml. ; $c 1999
300 ## $a 56 s.
520 ## $a Podle NK 41/1999, s. 7. (2. vyd. 2000 - Podle NK 43/2000, s. 16.)
653 ## $a čeština
653 ## $a zkoušky maturitní
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
910 ## $a ABB047
999 $a 9914645
1002 $a a
1020 $a netisknout
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link