Cesty a cestování v jazyce a literatuře

Red. Dobrava Moldanová, Marie Čechová, Jan Horálek, Ivana Kolářová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
Obsah ÚVOD 5 I. Cesty a cestování v jazyce Libuše Olivová-Nezbedová: Jména cest v Čechách v současnosti a v minulosti.. 9 Miloslava Knappová: Cesty mírové a válečné v pomístních jménech.......... 13 Jitka Malenínská: K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého stRedohoří......................................................... 17 Marie Čechová: Názvy českých cestovních kanceláří........................ 20 Helena Kneselová: Názvy cestovních kanceláří v Brně...................... 25 Ludvík Kuba: Názvy kolejnicových dopravních prostředků na území Čech..... 28 Ludmila Zimová: Jízdenka jako sdělení.................................... 35 Přemysl Hauser: Cesta a pouť............................................. 40 Marie Račková: Apelatívni pojmenování cest v nářečích.................... 46 Hana Hrdličková: Slovesné frazémy se jménem cesta........................ 51 Hana Adamová: Po stopách Čechů v Berlíně................................. 54 Renate Zschärlichová: Po stopách Čechů v Braniborsku..................... 57 Ivana Kolářová: Sdělování dojmů a zážitků z cestování po Anglii v knihách K. Čapka a Z. Kočové............................................... 59 II. Cesty a cestování ve starší literatuře Eduard Petrů: Cesta jako klíčový motiv starších slovanských literatur.... 69 Zdeňka Trosterová: Církevní slovanština.................................. 70 Věra Pospíšilová: Cesty Jednoty bratrské................................. 75 Naděžda Kvítková: Jazyková stránka cestopisu Martina Kabátníka........... 78 Karel Pospíchal: Typologické srovnání cestopisů Václava Vratislava z Mitrovic a Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic................. 84 Věra Chmeliková - Helena Chýlová: Motiv bouře v českých cestopisech 15. a 16. století..................................................... 88 Libor Pavera: Západní Evropa v cestopisech Václava Šaška z Bířkova a Bedřicha z Donína..................................................... 93 Vladimír Koblížek: Jazyková stránka cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova „Cesta z Prahy do Benátek“.........................................104 Svatopluk Pastyřík: Cesta Labyrintem světa................................109 Lerika Kusáková: Český cestopis v časopisech 20. let 19. století.........112 Dalibor Tureček: KolláraLambl.............................................119 Josef Peřina: Poputnice, čili písně cestujícího J. K. Chmelenského a jejich MÍSTO V ČESKÉ LITERATUŘE 30. LET 19. STOLETÍ....................... 124Aleš Haman: Neapol a okolI v pohledu M. Z. PolAkaa J. Nerudy..............131 Teresa Šwi^toslawska: Dojmy z ItAue v korespondenci z cest Henryka Sienkiewicze.........................................................134 Václav Miller: Cesta M. Červinkové-Riegrové na Moravu roku 1885...........141 III. Cesty a cestováni v moderní literatuře Jana Bartůňková - Alena Zachová: Cesty....................................147 Svatava Urbanová: Cesty ve fantastické literatuře pro děti................153 Ivona Březinová. Problematika cestovaní ve vědeckofantastické literatuře..158 Nella Mísová: Cesta jako neuchopitelný cIl................................163 Věra Linhartová: Tulák a tulActvI v literatuře............................167 Dobrava Moldanová: Richard Weiner: LetvrAny................................171 Milena Vojtková: BludnA pouT Evropou.......................................176 Alena Debická: Jan Weiss: Dúm o nsfci patrech.............................183 Milan David: Jazykové ztvárněn! motivů cest v d(le Simonetty Buonaccini...190 Helena Váchová: Domov a svět J. J. Paulíka................................192 Josef Hetych: Motiv cest a cestován! v české exilové a samizdatové uteratuře ..195 Štěpán Vlašín: Cestovní zážitky v prozaickém díle Jiřího Muchy............198 Ivo Harák: Pout cizinou....................................................202 Božena Plánská: Cesta jako pouT za (ne)určitým cIlem......................206 Drahomíra Vlašínová: Ludmila Uličná - lékařka a cestovatelka..............209 Vladimír Novotný: Cesty z Úst!, v Ústí a do Ústí..........................212 Ctirad Kučera: Cesty a osudy ruské emigrace...............................217 IV. Příloha Robert Pynsent: Čapek’s Europe, Durych’s Europe............................223
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm011526
3 CZ-PrHAC
5 20210301115630.4
7 ta
8 170101m1995----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7044-108-9
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Cesty a cestování v jazyce a literatuře : $b Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994 / $c Red. Dobrava Moldanová, Marie Čechová, Jan Horálek, Ivana Kolářová
264 #1 $a Ústí n. Labem, $b UJEP $c 1995
300 ## $a 236 s.
520 ## $a Jazykově zaměřené příspěvky analyticky rozepsány
653 ## $a sborníky
653 ## $a lingvistika
653 ## $a čeština
653 ## $a etymologie
653 ## $a onomastika
653 ## $a hodonyma
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
659 $a 5.30 $x Obecné otázky
659 $a 5.80 $x Obecné otázky a celkové práce
659 $a 5.72 $x Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
700 1# $a Moldanová, Dobrava, $d 1936- $e Editor $4 edt
700 1# $a Čechová, Marie, $d 1937- $e Editor $4 edt
700 1# $a Horálek, Jan, $d 1947- $e Editor $4 edt
700 1# $a Kolářová, Ivana, $d 1965- $e Editor $4 edt
787 08 $i Recenze: $a Richterek, Oldřich, $t Opera Slavica $d 1996 $g 6, č. 1, s. 58-59
787 08 $i Recenze: $a Harvalík, Milan, $t Naše řeč $d 1997 $g 80, č. 1, s. 39-43
787 08 $i Recenze: $a Pánek, Jaroslav, $t Český časopis historický $d 1996 $g 94, č. 4, 903. s.
787 08 $i Recenze: $a Harvalík, Milan, $t Acta onomastica $d 1996 $g 37, s. 147-148
787 08 $i Recenze: $a Muška, Ladislav $t Severočeský deník $d 1995 $g s. 6
910 ## $a ABB047 $b III 17193
997 $a JP
999 $a 951526
1002 $a a
1098
1310 $a rs
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link