Mluvnice angličtiny. 3. vyd
Hüllen, Werner; Přívratská, Jana; Překlad německých textů Langová, Milada

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Obsah
Slovo úvodem.................................................. 4
1.	Věta jednoduchá............................................ 7
2.	Přísudek.................................................. 21
3.	Význam a užití modálních (způsobových) sloves......... 38
4.	Užití slovesných časů a průběhových forem............. 51
5.	Podstatné jméno ve větě................................... 62
6.	Zájmena ve větě........................................... 82
7.	Přídavné jméno ve větě................................... 100
8.	Příslovce a předložky ve větě............................ 109
9.	Větné modely s infinitivem a tvarem na -ing........... 124
10.	Činný a trpný rod....................................... 132
11.	Souvětí podřadné........................................ 138
12.	Nepřímá řeč............................................. 153
13.	Souvětí souřadné a question tags........................ 159
14.	Číslovky a číselné údaje................................ 162
15.	Přehled nejužívanějších nepravidelných sloves........... 168
16.	Několik pravidel pro interpunkci a pravopis ......... 171
Seznam mluvnických pojmů.................................... 178
Věcný rejstřík.............................................. 182		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114140
3 CZ-PrHAC
5 20180824150604.9
7 ta
8 170101m1998----xr ||||f||||||||||||eng||
20 ## $a 80-7168-553-4
41 0# $a eng
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Hüllen, Werner $4 aut
100 1# $a Přívratská, Jana $4 aut
245 10 $a Mluvnice angličtiny. 3. vyd / $c Hüllen, Werner; Přívratská, Jana; Překlad německých textů Langová, Milada
264 #1 $a Praha, $b Fortuna ; $c 1998
300 ## $a 188 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1999, 2380
653 ## $a angličtina
653 ## $a mluvnice
659 $a 6.23 $x Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
700 1# $a Langová, Milada $e Překlad německých textů $4 aut
910 ## $a ABB047
999 $a 9814140
1002 $a a
1020 $a netisknout
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link