Pravopisná čítanka pro základní školu

Texty a pravopisná cvičení s úkoly a klíčem

Kamiš, Karel; Dlouhý, Miloslav

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Obsah
Předmluva............................................................6
METODICKÉ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE.....................................6
PÍSEMNÁ FORMA SLOV...................................................8
Grafika..............................................................8
PÍSMO................................................................8
ŘECKÉ PÍSMO..........................................................8
I. Východní větev...................................................8
II. Západní větev....................................................9
PRAVOPIS A JEHO PODSTATA.............................................9
VÝVOJ ČESKÉHO PRAVOPISU.............................................10
I. Pravopis jednoduchý (primitivní)................................10
II. Pravopis spřežkový............................................. 10
III. Pravopis diakritický (rozlišovací)............................ 10
IV. Pravopis českobratrský..........................................11
PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU......................................... 11
Dnešní stav........................................................ 12
Přídavek к platným Pravidlům českého pravopisu......................12
Podstata pravopisu...............................................12
Jedna hláska se označuje v písmu dvěma písmeny......................12
A. Písmena i, i a y, ý.......................................... 12
B. Písmena úaů.................................................. 13
1. Dlouhé ú s čárkou.............................................13
2. Dlouhé й s kroužkem...........................................13
C. Písmeno ě, které se čte trojím způsobem.......................14
ÚKOLY ČESKÉHO PRAVOPISU.............................................14
1. Úkol zaznamenávací...............................................14
2. Úkol vybavovací..................................................14
TEXTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ PRO VŠECHNY
I.	Pravopis lexikální..............................................15
OZNAČOVÁNÍ HLÁSEK PÍSMENY VE SLOVECH DOMÁCÍCH.......................15
A. Písmena i, í ay, ý označující hlásky [i] a [í] nebo fonémy lil a lil.15
1. Po písmenech pravopisně tvrdých označujících
hlásky (fonémy) Ihl, lehl, /к/, /г/; lál, Itl, lni.................15
2. Po písmenech pravopisně měkkých označujících
hlásky (fonémy) lži, Išl, Ičl, lil, /ј/; Iđl, Ш, Ihl...............17
3. Po pravopisně obojetných písmenech označujících hlásky (fonémy) ІЫ, /1/, /m/, /р/, /ѕ/, /ѵ/, Ы v kořenech
slov domácích a v předponě vy-, vý-............................... 17
B. Písmeno ě............................................................23
C. Pravopisně měkká písmena ď, ť, ň.....................................25
D. Souhlásky párové.....................................................26
E. Skupiny souhlásek....................................................29
PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY SAZ................................................33
A. Předložky s a z......................................................33
B. Předpony s- a z-.....................................................36
DÉLKA SAMOHLÁSEK V DOMÁCÍCH SLOVECH.....................................39
A. Označování délky samohlásek..........................................39
B. Střídání krátkých a dlouhých samohlásek..............................42
PSANÍ SLOV PŘEJATÝCH....................................................43
A. Slova obecná.........................................................44
B. Vlastní jména........................................................47
ZNAČKY A ZKRATKY........................................................54
PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN...........................................:........55
Ve vlastních jménech a ve jménech užívaných jako vlastní
а к vyjádření zvláštního vztahu к osobě nebo věci ......................56
HRANICE SLOV V PÍSMU....................................................61
A. Psaní příslovečných spřežek..........................................61
B. Spojovník (spojovací čárka)..........................................62
II. Pravopis morfologický...............................................65
PÍSMENA I, ÍA Y, Ý......................................................66
1. V koncovkách podstatných a přídavných jmen...........................66
2. V koncovkách zájmen a číslovek.......................................75
3. V koncovkách sloves..................................................75
III. Pravopis syntaktický...............................................77
A. SHODA PŘÍSUDKU, RESP. DOPLŇKU S PODMĚTEM.............................77
1. Shoda slovesného přísudku s podmětem.................................77
2. Shoda jmenného přísudku se sponou,
resp. doplňku s podmětem.............................................82
3. Shoda přísudku, resp. doplňku s několikanásobným podmětem............84
4. Shoda přísudku, resp. doplňku s podmětem podle smyslu................87
B. ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ.............................................88
1.	Členy několikanásobného větného členu,
tj. členy ve vztahu souřadnosti......................................88
2.	Větné členy a jiné výrazy jen volně připojené ’ nebo do věty vložené...........................................
(A) Volné přístavkové spojení, samostatný větný člen,
vokativ (5. pád), volný přívlastek, citoslovce............92
(B) Vsuvky, doplněk vyjádřený přechodníkem, příčestím nebo jmenným tvarem přídavného jména,
dodatečně připojený větný člen..............................
C. ČÁRKA V SOUVĚTÍ...............................................
D. PŘÍMÁ ŘEČ......................................................................................................
E. NEPŘÍMÁ ŘEČ ..................................................................................................
F. ROZDĚLOVACÍ (ČLENÍCÍ) ZNAMÉNKA.............................IO5
TEXTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ JEN PRO KLUKY......................108
TEXTY A PRAVOPISNÁ CVIČENÍ JEN PRO HOLKY......................115
ŘEŠENÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ (KLÍČ)..................................123
Poznámky..............................................................................................................		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114589
3 CZ-PrHAC
5 20180824150646.6
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7168-623-9
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kamiš, Karel, $d 1943- $4 aut
100 1# $a Dlouhý, Miloslav $4 aut
245 10 $a Pravopisná čítanka pro základní školu : $b Texty a pravopisná cvičení s úkoly a klíčem / $c Kamiš, Karel; Dlouhý, Miloslav
264 #1 $a Praha, $b Fortuna ; $c 1999
300 ## $a 160 s.
520 ## $a Podle NK 30/1999, s. 5
653 ## $a čeština
653 ## $a učebnice
653 ## $a pravopis
653 ## $a školy základní
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
910 ## $a ABB047
999 $a 9914589
1002 $a a
1020 $a netisknout
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link