Český jazykový atlas. Dodatky
Ved. autor. kol. Jan Balhar

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Obsah

Předmluva . . ÚVODNÍ ČÁST
Základní údaje o Českém Jazykovém atlasu.............
Seznamy zkoumaných lokalit...........................
Seznam zkoumaných obcí (v zemčpisném sledu podle oblastí)
Venkovské lokality ............................
Městské lokality...............................
Nemapované zahraniční lokality.......................
Abecední seznam venkovských, městských a zahraničních lokalit I. Podkladová mapa síti zkoumaných bodů.............
II.	Pomocná orientační mapa ...............................
III.	První česká jazykovčzemépisná mapa (Mapa isofonicko-dialektická)
Pravidelné regionální obměny (PRO)......................................
Seznam vokalických a konsonantických jevů .........................
Abecední seznam podtržených hlásek.................................
Soupis izoglos na mapách ..........................................
PRO - mapa A ...............................................
PRO - ???? ? ...............................................
PRO - mapa C ...............................................
PRO-mapa D .................................................
PRO-mapy EaF.............................................. .
Dotazníky................................................................
Základní údaje o dotaznících.......................................
Dotazník pro výzkum českých nářečí.................................
Obrázková příloha..................................................
Dodatkový lexikální dotazník pro výzkum mluvy ve městech...........
Charakteristiky obcí ....................................................
Základní údaje o charakteristikách obcí............................
Charakteristiky obcí...............................................
Ukázky nářečí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku .........................
Základní údaje o ukázkách nářečí ..................................
Soupis nářečních ukázek............................................
Nářečí českého národního jazyka....................................
Nářečí v Čechách ...........................................
Nářečí na Moravě a ve Slezsku .
Ukázky z nářečí v Čediách..........
Ukázky z nářečí na Moravě a ve Slezsku
Rejstříky ...............................
Rejstřík položek...................
Rejstřík jazykových dokladů........
Rejstřík autorů ...................
Bibliografie.............................
Knihy..............................
Části knih.........................
Jazykové atlasy..................................
CD...............................................
Články, stati a studie v časopisech, periodikách a sbornících
Disertační práce............................: . .
Diplomové práce .................................
Seznam zkratek .........................................
Značky explorátorů Zusammenfassung . Summary..........
s. 13 s. 15
s. 20
s. 24 s. 26 s 28 x 30 x 32
344
347

5
9
9
11
11
11
16
17
17
21
7
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0163174
3 CZ-PrHAC
5 20190313124412.5
7 ta
8 170101m2011----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-200-1967-7
41 0# $a cze
44 ## $a xr
242 00 $a Czech Linguistic Atlas: Supplements
245 00 $a Český jazykový atlas. Dodatky / $c Ved. autor. kol. Jan Balhar
264 #1 $a Praha, $b Academia $c 2011
300 ## $a 579 s.
520 ## $a Obsahují úvodní nářeční mapu, charakteristiky zkoumaných lokalit, dotazníky, ukázky nářečních promluv, rejstřík nářečních dokladů a bibliografii čes. dialektologie od r. 1968 (s. 547-573)
653 ## $a atlasy jazykové
653 ## $a dialektologie
653 ## $a nářečí česká
653 ## $a nářečí moravská
653 ## $a čeština
653 ## $a mapy jazykové
653 ## $a zásoba slovní
659 $a 5.50 $x Obecné otázky a celkové práce
700 1# $a Balhar, Jan, $d 1931- $e Autor $4 aut
787 08 $i Recenze: $a Žigo, Pavol, $t Slovenská reč $d 2013 $g 78, č. 1-2, s. 103-105
787 08 $i Recenze: $a Šimečková, Marta, $t Bohemica Olomucensia $d 2012 $g 4, č. 2, s. 175-177
787 08 $i Recenze: $a Konečná, Sabina $t Universitas $d 2012 $g 45, č. 4, s. 71-72
787 08 $i Recenze: $a Hladká, Zdeňka, $t Naše řeč $d 2013 $g 96, č. 2, s. 102-104
787 08 $i Recenze: $a Konečná, Hana, $t Universitas $d 2013 $g 46, č. 3, s. 64-65
787 08 $i Recenze: $a Siatkowski, Janusz, $t Studia z filologii polskiej i słowiańskiej $d 2013 $g 48, s. 295-300
787 08 $i Recenze: $a Konečná, Hana, $t Linguistica Brunensia $d 2013 $g 61, č. 1-2, s. 262-264
910 ## $a ABB047 $b III 16583
997 $a JP
999 $a 1163174
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a um
1310 $a bl11m
1310 $a yw11m
1310 $a rs11m
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link