M. Matěj z Janova. Jeho život, spisy a učení
Kybal, Vlastimil; Ed. Lášek, Jan B.

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH.
Úvod.................................................•................
M. Matéj z Janova v literatuře husitské, bratrské, protestantské a osvícenské, 1—3. — Historická literatura 19. st. o Matěji z Janova: Palacký a Neander. Gieseler, Böhringer, Krümmel, üllmanu. Lechler, Loserth, Tomek, Klicman, 3-4. — Úkol a rozděleni tohoto spisu, 4 - ?».
Hlava I.
Život M. Matéje z Janova........................................
i. Rodiště a doba narození Matéje z Janova, 0-8. — 2. Matéj z Janova v Praze. Styk s Milíčem, 8. - 3. Studia Matéjova na universitě Pařížské, 9-10. - 4. Mistr Matéj v Praze: soudy o beneficia, úřad arcibiskupského poenitentiáre a kazatele, studia na uni-versité Pražské, farářství ve Veliké Vsi čili Michelsdorfu, kázaní u sv. Mikuláše na Starém Mésté Pražském, revokace r. 1389, další soudy a smrt r. 1391, 17-21. - 5. Duševní vývoj Matéje z Janova: studium bible, vliv Milíčův, vlivy Pařížské, životni zkušenosti, mravní a náboženská konverse, navázání na Mince, zpovédnická prakse, idea častého přijímání laikův, 22—30. -6. Osobní povaha Matěje z Janova, 30—32.
Hlava II.
Spisy M. Matěje z Janova..........................................
Úvod
Motivy spisovatelské činnosti Matějovy ; všeobecná karakteristika jeho díla, 33-34.
§ 1. Traktát „Super passione Chňsli*.
1. Titul. 2. Obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit — Explicit. ?». Rukopisy. G. Doba sepsání. 7. Cena a význam, 34—36.
§ 2. Traktát „De decem praeceptis*.
1. Titul. 2. Obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit - Explicit. 5. Rukopisy. G. Doba sepsání. 7. Cena a význam, 36—38.
§ 3. Kázaní M. Matěje z Janova.
1. Fragmenty osmi latinských kázaní. 2. Doba sepsání. 3. Forma.
4.	Obsah, 38—40.
XII
Obsah.
Poznámka: 1. Dicta M. Matbiae Parisiensis. - '?. Sermo M. Muthiae de vana gloria respuenda, 40—41.
§ 4. Rrgulac Veltri* et Novi Testamenti. a. Cast všeobecná.
1. Titul. 2. Vznik. 3. Doba sepsáni. 4. Motto, pohnútky a účel. ň. Obsah a zevnčjší rozdělení. 0. Literární forma a sloh. 7. Rukopisy, 41—52.
b. Oást špeciálni.
Kniha L traktát /.
1. litui. 2. Obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit - Explicit, ú. Doba sepsání. G. Rukopisy, 53.
Kniha 1. traktát 2.
1. Titul. *2. Motiv a obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit — Explicit. 5. Dobu sepsání. G. Rukopisy, 61—55.
Kniha II. traktát /.
1. Titul. 2. Motiv a účel. 3. Obsah a rozdělení. 4. Incipit - Explicit.
5.	Doba sepsání. G. Rukopisy, 55—57.
Kniha ?. traktát 2.
Je ztracený, ale byl napsán, 57.
Kniha JII. traktát t.
I. Titul. 2. Obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit - Explicit. 5. Doba sepsání G. Rukopisy, 58.
Kniha III. traktát 2.
I. Titul. 2. Obsah. 3. Rozděleni. 4. Incipit — Explicit, ú. Doba napsání. G. Rukopisy. 7. Staročeský preklad, 58-60.
Kniha III. traktát 3.
1. Titul. 2. Obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit — Explicit. 5. Doba sepsání. G. Rukopisy, 60—61.
Kniha III. traktát 4.
1. Titul. 2. Obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit — Explicit. 5. Doba sepsání.
6.	Rukopisy. 7. Staročeský preklad. 8. Vydání, Gl-63.
Kniha III. traktát ô.
1. Titul. 2. Motiv a obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit — Explicit. 5. Doba sepsání. G. Rukopisy. 7. Staročeský a staroněmecky preklad. 8. Tisky, 63—68.	'
Kniha III. traktát G.
1. Titul. 2. Motiv, účel a obsah. 3. Rozdělení. 4. Incipit - Explicit. 5. Doba sepsání. G. Rukopisy. 7. Preklad. 8. Vydání, G8 71.
Obsah.
XIII
Kniha IV.
'• Titu.1- ^ Motiv, účel a obsah. 3. Rozdčlení 4 lncipit _ Exp]icit 6. Doba sepsáni. 6. Ruk°P>Sy, 71—73	1	p 1
Kniha V.
I. Titul. 2- Motiv. Mel a. obsah. 3. Rozdělení I. lncipit - Explicit. 5. Doba sepsáni. 6. Rukopis, 73—75.	ť
§ 5. Nezachované nebo neznámé spisy Matěje z Janova. l. Dva spisy censuiované r. 1392. 2. Recense celé české bible, 75-77.
Str.
Dodatek.
Vydání spisů M. Matéje z Janova od Otty Brunfelsa r. 1524 a v Opera Hussi, ed. Norimb., 1558 a 1715 (srovnávací tabulky), 77-81.
Hlava III.
Učení M. Matéje z Janova
82-319
A. Učeni o církvi Čiti o pravém a lichém kiestanstvi.
a. Část s ynthetická.
§ 1. Filosoficko-theologický podklad názorů Matějových o církvi.
I. Veritas prima, 82—83. — 2. Veritas prima a tvorové, 83-84. — 3. Tri zákony: vzákon přirozený, zákon psaný a zákon milosti, /7 oA “ 4‘ ?\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114920
3 CZ-PrHAC
5 20180824150720.1
7 ta
8 170101m2000----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-86263-05-3
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kybal, Vlastimil $4 aut
245 13 $a M. Matěj z Janova. Jeho život, spisy a učení / $c Kybal, Vlastimil; Ed. Lášek, Jan B.
264 #1 $a Brno, $b Marek ; $c 2000
300 ## $a 330 s.
520 ## $a Charakteristika latinských spisů Matěje z Janova na s. 33-81. - Reprint vydání z r. 1905
653 ## $a z Janova, Matěj
653 ## $a spisy
653 ## $a latina středověká
653 ## $a rukopisy
659 $a 8.16 $x Latina středověká a nová
700 1# $a Lášek, Jan B. $e Ed. $4 edt
910 ## $a ABB047 $b III 17997
999 $a 0014920
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link