Jezična kultura
Program i naslijeđe Praške škole
Uredio, preveo i uvod napisao Petar Vuković, [autoři] Jiří Haller, Václav Ertl, Vilém Mathesius, Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Jan Mukařovský, Eugen Pauliny, Miloš Dokulil, Petr Sgall, Josef Ružička, František Daneš, Alois Jedlička, Ján Horecký, Zdeněk Starý, Václav Cvrček, Jiří Nekvapil, Jiří V. Neustupný

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Sadržaj
Predgovor ...................................................... V
Petar Vukovic
Program jezične kultuře Fraške škole ........................... 1
Jiří Haller
Problem jezične ispravnosti (II) (1931) ....................... 25
Vaclav Ertl
Dobar autor (1927) ............................................ 47
Václav Ertl
Ogermanizmima(1928) ........................................... 59
Vilém Mathesius
O potrebi stabilnosti u književnom jeziku (1932) ............ 71
Bohuslav Havránek
Zadače književnoga jezika i njegova kultura (1932) .......... 83
Roman Jakobson
0 današnjem češkom purizmu ( 1932) ............................ 115
Jan Mukařovský
Književnijezikipjesničkijezik(1932) .......................... 141
[Bohuslav Havránek]
Opča načela za jezičnu kulturu ( 1932) ...................... 163
Eugen Pauliny
Narječje i književni jezik ( 1946) ............................ 171
Miloš Dokulil
0 pitanju norme književnoga jezika i njezine kodifikacije
(Prilog raspravi) (1952) .................................. 183
Petr Sgall
Opčečeški jezik (1960) ........................................ 191
3
4
Jozef Ružička
Problemi jezične kultuře (1967) .............................. 203
Jozef Ružička
Teze o slováckom jeziku (1967) ............................... 217
František Danes
Dijalektičke tendencije u razvoju književnih jezika
(Sociolingvistički prilog) (1968) ........................ 225
Alois Jedlička
Razvojna dinamika suvremenoga češkoga književnoga jezika (1968) .... 241 Ján Horecký
O teoriji književnoga jezika (1981) .......................... 257
Zdeněk Starý
U ime funkcije (1995) ......................................... 265
Václav Cvrček
Koncepcija minimálne intervencije (2008) ...................... 283
Jiří Nekvapil
Integrativni potencijal teorije upravljanja jezikom (2009) ... 293
Jiří V. Neústupný
Sociolingvistički aspekti društvene modernizacije (2006) ...... 305
Podací o izvorima ............................................. 327
Kazalo imena ................................................  331
Kazalo pojmová ................................................ 335		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0179530
3 CZ-PrHAC
5 20190606125845.3
7 ta
8 170101m2015----ci ||||f||||||||||||hrv||
20 ## $a 978-953-7963-24-8
41 0# $a hrv
44 ## $a ci
245 00 $a Jezična kultura : $b Program i naslijeđe Praške škole / $c Uredio, preveo i uvod napisao Petar Vuković, [autoři] Jiří Haller, Václav Ertl, Vilém Mathesius, Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Jan Mukařovský, Eugen Pauliny, Miloš Dokulil, Petr Sgall, Josef Ružička, František Daneš, Alois Jedlička, Ján Horecký, Zdeněk Starý, Václav Cvrček, Jiří Nekvapil, Jiří V. Neustupný
264 #1 $a Zagreb, $b Srednja Europa $c 2015
300 ## $a 341 s.
520 ## $a Překlad článků o jazykové kultuře čes. autorů z období 1927-2009; autoři: J. Haller, V. Ertl, V. Mathesius, B. Havránek, R. Jakobson, J. Mukařovský, E. Pauliny, M. Dokulil, P. Sgall, J. Ružička, F. Daneš, A. Jedlička, J. Horecký, Z. Starý, V. Cvrček, J. Nekvapil, J. V. Neustupný
653 ## $a čeština
653 ## $a Pražský lingvistický kroužek
653 ## $a kultura jazyková
653 ## $a spisovnost
653 ## $a čeština obecná
653 ## $a správnost jazyková
653 ## $a purismus
653 ## $a sociolingvistika
653 ## $a nářečí
653 ## $a kodifikace
653 ## $a koncept minimální intervence
653 ## $a slovenština
653 ## $a regulace jazykové
659 $a 0.60 $x Teorie spisovného jazyka a jeho kultury
659 $a 5.60 $x Spisovnost. Příspěvky teoretické a obecné
659 $a 5.54 $x Ostatní nespisovné útvary jazyka
659 $a 4 $x SLOVENŠTINA
659 $a 5.92 $x Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
700 1# $a Vuković, Petar, $d 1975- $e Editor $4 edt
700 1# $a Haller, Jiří, $d 1896-1971 $4 aut
700 1# $a Ertl, Václav, $d 1875-1929 $4 aut
700 1# $a Mathesius, Vilém, $d 1882-1945 $4 aut
700 1# $a Havránek, Bohuslav, $d 1893-1978 $4 aut
700 1# $a Jakobson, Roman, $d 1896-1982 $4 aut
700 1# $a Mukařovský, Jan, $d 1891-1975 $4 aut
700 1# $a Pauliny, Eugen, $d 1912-1983 $4 aut
700 1# $a Dokulil, Miloš, $d 1912-2002 $4 aut
700 1# $a Sgall, Petr, $d 1926-2019 $4 aut
700 1# $a Ružička, Jozef $4 aut
700 1# $a Daneš, František, $d 1919-2015 $4 aut
700 1# $a Jedlička, Alois, $d 1912-2000 $4 aut
700 1# $a Horecký, Ján, $d 1920-2006 $4 aut
700 1# $a Starý, Zdeněk, $d 1949- $4 aut
700 1# $a Cvrček, Václav, $d 1981- $4 aut
700 1# $a Nekvapil, Jiří, $d 1953- $4 aut
700 1# $a Neustupný, Jiří V., $d 1933-2015 $4 aut
787 08 $i Recenze: $a Ondrejovič, Slavomír $t Jazykovedný časopis $d 2016 $g 67, č. 1, s. 87-90
787 08 $i Recenze: $a Romaševská, Kateřina, $t Slavia $d 2017 $g 86, č. 1, s. 108-110
910 ## $a ABB047 $b III 21546
997 $a JP
999 $a 1579530
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a bl15m
1310 $a rs15m
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link