Styl mediálních dialogů
Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Obsah
1.	Předmluva: Styl mediálních dialogů (S. Čmejrková)—9
2.	Styl mluvených projevů (S. Čmejrková)—15
2.1	Hovorový jazyk a hovorový styl —15
2.2	Analýza hovorového stylu televizního interview—18
2.3	Interakční utváření stylu —28
2.3.1	Hostovo reagování na promluvy moderátorů—28
2.3.2	Reagování moderátorů na projev hosta—30
2.4	Závěr—31
3.	Styl dialogu (S. Čmejrková)—32
3.1	Monologické a dialogické pojetí stylů—32
Od stylistiky Pražské školy ? Bachtinovu pojetí dialogického slova—32
3.2	Analýza mediální politické debaty—33
3.2.1	Registr a styl hostů—35
3.2.2	Styl (resp. styly) jako výsledek dialogické interakce —37
3.3	Závěr—43
4.	Typy mediálních dialogů (S. Čmejrková)—45
4.1	Počet účastníků—46
4.2	Téma a účel rozhovoru—47
4.2.1	Informativní rozhovor—47
4.2.2	Politický duel—57
4.2.3	Zábavné dialogy a dialogy pro zábavu—66
4.2.3.1	Talk show—67
4.2.3.2	„Blábolivé“ rozhovory—71
4.3	Závěr—75
5- Styl mediálních rozhovorů ve zpravodajství - specifika rozhlasových rozhovorů—77
5.1	? charakteristickým rysům ranního Radiožurnálu Českého rozhlasu (O. Můllerová)—77
5.1.1	Úvod—77
5.1.2	Formální a neformální rysy Radiožurnálu—77
5.1.3	Prostředky provázanosti, koherence diskurzu—81
5.2	Ranní interview jako druh komunikačního žánru
(O. Můllerová)—83
5.2.1	Úvod—83
5.2.2	Interakční struktura rozhovoru, jeho délka, členění a sekvenční uspořádání; otázky a odpovědi—85
5.2.2.1	Délka rozhovoru—85
5.2.2.2	Účastníci rozhovoru—85
5.2.2.3	Struktura a sekvenční uspořádání rozhovoru—87
5.2.2.4	Otázky a odpovědi—92
5.2.2.4.1	Otázky—92
5.2.24.2	Odpovědi—100
5.2.2.5	Přerušování řeči—101
5.2.2.6	Situační a konverzační vložky—108
5.2.2.6.1	Situačnost—108
5.2.2.6.2	Konverzace, žertování—110
5.2.3	Jazyk - charakteristika některých rysů vnitřní struktury Ranního interview—111
5.2.4	Styl moderátora—115
5.3	Předpověď počasí v rozhlasovém vysílání (J. Zeman)—118 54 Závěr—128
6.	Styl rozhovorů v televizních publicistických pořadech: vyhýbavé strategie českých politiků (J. Hoffmannová)—129
7.	Styl rozhovorů v televizních zábavních pořadech (J. Hoffmannová)—139
7.1	České talk show—139
7.1.1	Žánrová specifika talk show ve vztahu ? „partnerskému rozhovoru“—139
7.1.2	Funkční profilace některých českých talk show—140
7.1.3	Vyjednávání pozic účastníků v partnerských rozhovorech a v talk show—141
7.1.4	Informativnost partnerských rozhovorů a talk show—144
7-2 Styl mediálního dialogu a vyjednávání pozic v talk show Všechnopárty —145
7.2.1	Věková skladba účastníků, generační asymetrie—145
7.2.2	Distribuce pozic —146
7.2.3	Generační diference a odlišná volba vyjadřovacích prostředků—148
7.2.4	Vzájemná kategorizace účastníků dialogu, tykání a vykání—150
7.2.5	Tematizace věkových a generačních rozdílů—156
7.2.6	Vulgarismy a expresiva jako symptomy odlišných komunikačních stylů—157
7.2.7	Nespisovnost a střídání kódů —160
7.2.8	Rysy spontánní mluvenosti v projevu moderátora a hostů —162
7.2.9	Podíl neverbálních prostředků na komunikačním stylu moderátora talk show—165
7.2.10	Závěr—167
7.3	Prezentace kultury a jejích představitelů v televizní talk show Všechnopárty—168
7.3.1	Rozhovory v talk show: vyjadřování mladých českých divadelníků—168
7.3.2	Informativnost a komunikační styl v rozhovorech s muzikálovými hvězdami—169
7.3.3	Informativnost a komunikační styl v rozhovorech s dramatiky, režiséry, herci—170
7.3.4	Závěr—174
8.	Televizní rozhovory publicistické a zábavní: některé společné strategie (J. Hoffmannová)—176
8.1	Obranné a únikové techniky —176
8.1.1	Vybrané techniky a jejich metakomunikační charakter—176
8.1.2	Politické debaty a diskuse—177
8.1.3	Talk show—181
8.1.4	? žánrovému rozlišení obranných a únikových technik—183
8.2	Srovnání různých typů televizních dialogů z hlediska
intertextuality—184
8.2.1	Zastoupení různých typů intertextů —184
8.2.2	Podíl intertextů na stylistické charakteristice politických debat, partnerských rozhovorů a talk show—185
8.2.3	Úvody televizních dialogických pořadů—193
8.3	Závěr—195
9- Dvojí řád střídání replik mluvčích v televizních politických debatách (M. Havlík) —196
9.1	Střídání replik v televizních politických debatách a problematika přerušování—196
9.2	Role moderátora a televize—206
9.3	Máte slovo: nechte mě domluvit!—214
9.4	Závěr: sekvenční struktura politických debat—227
10.	Některé stylové jevy v tvarosloví, syntaxi a lexiku mediálních dialogů (S. Čmejrková)—230
10.1	Spisovnost a nespisovnost v rozhlasovém rozhovoru—231
10.2	Opakující se sporné tvaroslovné a syntaktické jevy v mediálních rozhovorech—244
10.3	Lexikální stránka mediálních rozhovorů—260
10.4	Jazykový management spisovných a obecněčeských tvarů —272
10.5	Závěr—276
11.	Výslovnost Q. Zeman)—277
12.	Závěr (S. Čmejrková)—286
Summary: The Style of Media Dialogues —290 Literatura—294
Jmenný rejstřík (M. Havlík)—303 Věcný rejstřík (M. Havlík)—305		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0170247
3 CZ-PrHAC
5 20181108142009.1
7 ta
8 170101m2013----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-200-2267-7
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Čmejrková, Světla, $d 1950-2012 $4 aut
100 1# $a Havlík, Martin, $d 1972- $4 aut
100 1# $a Hoffmannová, Jana, $d 1950- $4 aut
100 1# $a Müllerová, Olga, $d 1942- $4 aut
100 1# $a Zeman, Jiří, $d 1953- $4 aut
242 14 $a The style of media dialogues
245 10 $a Styl mediálních dialogů / $c Světla Čmejrková, Martin Havlík, Jana Hoffmannová, Olga Müllerová, Jiří Zeman
264 #1 $a Praha, $b Academia $c 2013
300 ## $a 314 s.
520 ## $a Charakteristika stylu mluvených projevů, styl a typy mediálních dialogů; styl dialogů v publicistických a zábavních pořadech a v politických debatách (žánrová specifika talk show, vyjednávání pozic, střídání kódů, obranné a únikové techniky, intertexty, střídání replik); stylové jevy v morfologii, syntaxi a lexiku mediálních dialogů
653 ## $a mluvenost
653 ## $a dialogy
653 ## $a čeština
653 ## $a styl
653 ## $a registr
653 ## $a zpravodajství
653 ## $a publicistika
653 ## $a spisovnost
653 ## $a nespisovnost
653 ## $a výslovnost
653 ## $a hovorovost
653 ## $a styl hovorový
653 ## $a střídání kódů
653 ## $a zdvořilost
653 ## $a komunikace mediální
659 $a 5.70 $x Obecné otázky české stylistiky
659 $a 5.91 $x Čeština ve společnosti a praxi
787 08 $i Recenze: $a Kraus, Jiří, $t Český jazyk a literatura $d 2013-14 $g 64, č. 4, s. 206-208
787 08 $i Recenze: $a Bílková, Jana, $t Češtinář $d 2013-14 $g 24, č. 1-2, s. 51-52
787 08 $i Recenze: $a Svobodová, Jindřiška, $t Bohemica Olomucensia $d 2013 $g 5, č. 1, s. 83-87
787 08 $i Recenze: $a Orgoňová, Oľga, $t Jazykovedný časopis $d 2014 $g 65, č. 1, s. 77-81
787 08 $i Recenze: $a Srpová, Hana, $t Stylistyka $d 2015 $g 24, s. 467-468
787 08 $i Recenze: $a Krčmová, Marie, $t Naše řeč $d 2014 $g 97, č. 3, s. 164-165
787 08 $i Recenze: $a Jílková, Lucie, $t Časopis pro moderní filologii $d 2014 $g 96, č. 2, s. 257-262
787 08 $i Recenze: $a Mizerová, Simona $t Studia Slavica (Opole) $d 2014 $g 18, č. 2, s. 309-310
787 08 $i Recenze: $a Kraus, Jiří, $t Studie z aplikované lingvistiky $d 2014 $g 5, č. 1, s. 123-125
787 08 $i Recenze: $a Vybíral, Petr $t Jazykovědné aktuality $d 2014 $g 51, č. 1-2, s. 25-31
787 08 $i Recenze: $a Bohunická, Alena, $t Slovo a slovesnost $d 2016 $g 77, č. 2, s. 155-160
910 ## $a ABB047 $b III 2113
997 $a JP
999 $a 1370247
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a um
1310 $a yw13
1310 $a rs13m
1310 $a bl11m
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link