Úvod do hermeneutiky

Grondin, Jean

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
OBSAH
MÍSTO PŘEDMLUVY...................................... 9
•	ÚVOD ................................................13
« I. ? PREHISTORII HERMENEUTIK.Y..........................33
•	1. Jazykové předdorozumění.............................33
2.	Významové pole slova éervnvEéeiv....................36
3.	Motivy alegorického výkladu mýtů....................40
4.	Filón: universálnost alegorického...................43
5.	Órigenés: universalita typologického................46
6.	Augustinus: Universalita vnitřního logu.............51
7.	Luther: sola scriptura? ............................60
8.	Flacius: universalita gramatiky.....................63
¦» II. HERMENEUTIK A MEZI GRAMATIKOU A KRITIKOU . . 67
1.	Dannhauer: hermeneutická a věcná pravda.............69
2.	Chladenius: universalita pedagogického .............73
3.	Meier: universalita znakovosti......................79
4.	Pietismus: universalita afektivního ................83
•	III. ROMANTICKÁ HERMENEUTIKA A SCHLEIERMACHER 88
. 1 • Pokantovský přechod od osvícenství ? romantismu:
Ast a Schlegel.......................................88
‘ 2. Schleiermacher: universalizace neporozumění..........93
' 3. Psychologistické omezení hermeneutiky?...............99
• 4. Dialektická půda hermeneutiky ......................100
' lv-VSTUP DO PROBLÉMŮ HISTORISMU.......................103
‘ 1 • Boeckh a úsvit dějinného vědomí...................103
2.	Droysenova universální historika: rozumění jako zkoumání
mravního světa.....................................106
3.	Diltheyova cesta ? hermeneutice..................112
V.	HEIDEGGER: HERMENEUTIKA JAKO
SEBEPROJASNĚNÍ EXISTENCIÁLNI VYLOŽENOSTI . 120
1.	Starající se předstih rozumění...................122
2.	Jeho průhlednost ve výkladu......................125
3.	Idea filosofické hermeneutiky fakticity..........128
4.	Odvozený status výpovědi? .......................130
5.	Hermeneutika z „obratu“..........................133
VI.	GADAMEROVA UNIVERSÁLNÍ HERMENEUTIKA ... 137
1.	Zpět ? duchovním vědám...........................137
2.	Hermeneutické sebezrušení historismu.............141
3.	Dějiny působení jako princip.....................144
4.	Aplikované, protože tázající se rozumění.........146
5.	Řeč z rozhovoru..................................149
6.	Universalita hermeneutického universa............152
VII.	HERMENEUTIKA V ROZHOVORU..........................157
1.	Bettiho epistemologický návrat ? vnitřnímu duchu.158
2.	Habermasova kritika dorozumění ve jménu dorozumění ..163
3.	Postmoderní dekonstruktivismus ..................169
^ SLOVO ZÁVĚREM........................................174
BIBLIOGRAFIE ......................................179
Obsah bibliografie ................................181		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0112704
3 CZ-PrHAC
5 20180824150428.3
7 ta
8 170101m1997----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-86005-43-7
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Grondin, Jean $4 aut
245 10 $a Úvod do hermeneutiky / $c Grondin, Jean
264 #1 $a Praha, $b Oikúmené ; $c 1997
300 ## $a 247 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1998, 5900
653 ## $a hermeneutika
653 ## $a filozofie
659 $a 0.02 $x Filozofie jazyka. Logika a jazyk
700 1# $e Přel. z něm. $4 aut
910 ## $a ABB047
999 $a 9712704
1002 $a a
1020 $a netisknout
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link