Spisovnost a nespisovnost dnes

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995

Ed. Rudolf Šrámek, uspoř. a red. Dagmar Dorovská, Eva Minářová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
Obsah Předmluva.............................................................................5 Dopis vedoucího Kanceláře prezidenta republiky........................................6 Dopis předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR....................................7 Úvod..................................................................................9 Seznam účastníků konference......................................................... 11 Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie (František Čermák)........... 14 Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: pro i proti (František Daneš).. 19 Kritéria kodifikace (Zdeněk Hlavsa)..................................................28 Spisovná čeština jako formální varieta národního jazyka (Jan Chloupek)..............33 Kritérium systémovosti při kodifikaci spisovné normy (Milan Jelínek)................36 Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých typech řečových vztahů (Jan Kořenský)..43 Jazyková správnost a jazyková kultura v paradigmatu současné vědy (Jiří Kraus)......48 Uživatel spisovného jazyka a hyperkorektnost (Petr Sgall)............................53 Čeština devadesátých let dvacátého století (Oldřich Uličný)..........................59 Variantnost jazykových prostředků a její význam pro adekvátnost vyjádření (Dana Davidová)..................................................................64 Názory studentů Pedagogické fakulty MU na spisovnost (Helena Kneselová).............68 Normy a spisovnost (lva Nebeská).....................................................72 Spisovnost - reflexe jazykové speciei (Simeon Romporti).............................75 Spisovnost a přirozenost v jazyce (Zdenka Rusínová).................................79 Spisovnost a nespisovnost očima tazatelů v jazykové poradně (Ivana Svobodová).......83 Numeralizace substantiv z hlediska dichotomie spisovnosti (Milena Šipková)..........86 К otázce spisovnosti jazyka izolovaného(Antonín Vašek)...............................88 Pojem mluvnost v připravených spisovných komunikátech (Jaroslav Bartošek)...........93 Cizí jazyky a naše pravopisná reflexe(Miloš Dokulil).................................98 Kodifikace výslovnosti a jazyková praxe (Marie Krčmová)............................. 103 Variabilita standardu výslovnosti a její meze (Zdena Pálková)....................... 106 Prožívání češtiny v reakci na “princip sdílené rozdílnosti v Evropě” (Jitka Dršatová, Alena Louženská)............................................... 110 Čeština v oblasti náboženského života (Naděžda Kvítková)............................ 113 Dopisy čtenářů jako zdroj nového lexika (Olga Martincová)........................... 117 Co ve slovníku nenajdete (Věra Schmiedtová)......................................... 121 Spisovnost a nespisovnost v lexikální rovině jazyka (František Uher)................ 125 К pojetí výstavby odborného projevu a jeho terminologické složky (Milan Žemlička)... 130 Nářeční prvky v současné komunikaci (Jarmila Bachmannová)........................... 134 Nespisovné prvky v mluvě střední generace jižních Čech (Marie Janečková)............ 139 Nářeční slovní zásoba a status spisovnosti (Stanislava Kloferová)................... 142 Problematika spisovnosti a nespisovnosti v městské mluvě (Josef Kolařík)............ 145 Příjmení ve Slezsku vzniklá z nespisovných útvarů českého národního jazyka (Naděžda Bayerová)............................................................. 148 Vlastní jména a spisovnost (Miloslava Knappová)..................................... 150 O expresivitě hypokoristik a o jejím zaznamenávání (Svatopluk Pastyřík)............. 154 Noremnost vlastních jmen (Rudolf Šrámek)........................................... 157 Spisovnost a nespisovnost v současné literární komunikaci (El-Balshi Mohammed, Egypt).................................................... 160 Jazyk komentářů Jiřího Leschtiny (Bohumila Junková)................................ 163 Mluvenostní stylizace a využití nespisovných výrazů v některých prozaických dílech současné české literatury (Ivana Kolářová)............................................... 166 260Charakterizační funkce spisovného jazyka v uměleckých textech (Karel Komárek)...... 169 Dilema spisovnosti v literatuře (Věra Linhartová).................................. 172 “Tajnej a otevřenej jazyk” (Petr Mareš)............................................ 176 К výstavbě a stylu próz Alexandry Berkové (Ivan Němec)............................. 179 Obecná čeština v české poezii (Jiří Rambousek)..................................... 183 Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče (František Stícha).............. 188 Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice (Světla Čmejrková)............................................................. 191 Mluvenost, nespisovnost a psaný text (v publicistice) (Jana Hoffmannová)........... 195 Nespisovnost na stránkách denního tisku (Eva Minářová).............................201 Nespisovnost v rozhlasovém vysílání (Olga Miillerová)..............................204 /poznámky к vhodnosti/nevhodnosti v psané publicistice (Hana Srpová)...............208 Výrazy obecně české jako problém překladových slovníků (Josef Anderš)..............212 Teorie a praxe překladu (Ivan Dorovský)............................................215 Nespisovné prvky v překladu z arabštiny do češtiny (Elbltagi Khalid, Egypt)........218 Škola a spisovná čeština (Radoslava Brabcová)........................................220 Spisovnost z hlediska školy (Marie Cechová)..........................................223 Spisovnost a nespisovnost jako literárně didaktický problém (Dagmar Dorovská)......227 Slovotvorná správnost a spisovnost z hlediska školy (Přemysl Hauser)...............231 Spisovnost a nespisovnost ve škole (Eva Hôflerová)...................................234 Vulgarismy a naši žáci (Karla Ondrášková)............................................237 Nespisovná čeština u středoškoláků (na diskotékách) v regionu Uherskohradišťská 1995 (Bohumír Riedl)..................................................................240 Mluvená “spisovnost” ve škole (Jana Svobodová).......................................246 Postoje budoucích učitelů ke spisovné češtině ve výuce na základní a střední škole (Ludmila Zimová).................................................................250 Problematika spisovnosti a nespisovnosti z hlediska češtiny jako cizího jazyka (Hana Adam, Berlín)..............................................................254 Spisovnost a nespisovnost ve výuce češtiny jako cizího jazyka (Hana Hrdličková, Milan Hrdlička) ...............................................256 261
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm012239
3 CZ-PrHAC
5 20190612104434.7
7 ta
8 170101m1996----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-210-1304-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Spisovnost a nespisovnost dnes : $b Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995 / $c Ed. Rudolf Šrámek, uspoř. a red. Dagmar Dorovská, Eva Minářová
264 #1 $a Brno, $b MU $c 1996
300 ## $a 261 s.
520 ## $a Analyticky rozepsáno
653 ## $a sborníky
653 ## $a lingvistika
653 ## $a komunikace
653 ## $a spisovnost
653 ## $a nespisovnost
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
659 $a 5.91 $x Čeština ve společnosti a praxi
659 $a 5.92 $x Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
700 1# $a Šrámek, Rudolf, $d 1934- $e Ed. $4 edt
700 1# $a Dorovská, Dagmar, $d 1938- $e uspoř. a red. $4 edt
700 1# $a Minářová, Eva, $d 1943- $e uspoř. a red. $4 edt
787 08 $i Recenze: $a Vintr, Josef, $t Wiener Slavistisches Jahrbuch $d 1996 $g 42, s. 266-267.
787 08 $i Recenze: $a Horecký, Ján, $t Jazykovedný časopis $d 1997 $g 48 , č. 2, s. 121-123.
787 08 $i Recenze: $a Pastyřík, Svatopluk, $t Češtinář $d 1996-97 $g 7 , č. 4, s. 127-129.
910 ## $a ABB047 $b III 17249
999 $a 962239
1002 $a a
1098
1310 $a bl
1310 $a rs96
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link