Skladba češtiny

Cvičení a výklad

Grepl, Miroslav; Karlík, Petr

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Obsah
Předmluva...........................................................................7
VĚTNÉ ČLENY..........................................................................9
Přísudek......................................................................... 10
Podmět............................................................................28
Shoda přísudku s podmětem.........................................................44
Předmět...........................................................................48
Příslovečné určení................................................................60
Příslovečné určení místa........................................................70
Příslovečné určení času.........................................................72
Příslovečná určení způsobová (způsob, míra).....................................76
Příslovečná určení příčinnostní (vlastní příčina/důvod, podmínka, přípustka,
účel)..........................................................................81
Příslovečné určení zřetele......................................................96
Doplněk...........................................................................98
Přívlastek...................................................................... 106
Větné členy holé a rozvité...................................................... 123
Větné členy několikanásobné..................................................... 129
Větné členy komplexní (přístavek)............................................... 134
VÝRAZY, KTERÉ NEJSOU VĚTNÝMI ČLENY................................................ 137
Předložky....................................................................... 138
Spojky a spojovací výrazy....................................................... 141
Částice......................................................................... 143
Citoslovce...................................................................... 151
Vokativ (výrazy v 5. pádě)...................................................... 153
TYPY VĚT.......................................................................... 155
Větyjednočlenné a dvojčlenné.................................................... 156
Věty s přísudkem v činném a trpném rodě......................................... 163
Věty kladné a záporné.....................................................7..... 169
Věty s významem nutnosti, možnosti, schopnosti a úmyslu........................ 172
Věty podle valence.............................................................. 175
Věty z hlediska komunikačních funkcí........................................... 180
5SOUVĚTÍ............................................................. 193
Spojování vět..................................................... 194
Významový poměr mezi hlavními větami...............................201
6		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114919
3 CZ-PrHAC
5 20180824150719.8
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85866-47-1
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Grepl, Miroslav, $d 1929-2021 $4 aut
100 1# $a Karlík, Petr, $d 1951- $4 aut
242 10 $a Syntax of Czech.
245 10 $a Skladba češtiny : $b Cvičení a výklad / $c Grepl, Miroslav; Karlík, Petr
264 #1 $a Praha, $b ISV ; $c 1999
300 ## $a 208 s.
520 ## $a Učebnice pro ZŠ a SŠ.
653 ## $a syntax
653 ## $a čeština
653 ## $a cvičení
653 ## $a učebnice
653 ## $a členy větné
653 ## $a věty jednočlenné
653 ## $a věty dvojčlenné
653 ## $a souvětí
653 ## $a školy základní
653 ## $a školy střední
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
659 $a 5.24 $x Syntax
910 ## $a ABB047 $b III 17996
999 $a 9914919
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link