Úvod do studia českého jazyka

Holub, Zbyněk; Zprac. Jaklová, Alena; Junková, Bohumila; Alexová, Jarmila; Janečková, Marie; Váchová, Helena; Holub, Zbyněk

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
- 3 - OBSAH : 0. Úvodem (Zbyněk Holub) 5 1. Jazyk, řeč a promluva (Zbyněk Holub) 8 2. Místo češtiny mezi jazyky ostatními, zejména indoevropskými a obzvláště slovanskými (Z.Holub) 13 2.1. Indoevropská jazyková jednota (Z.Holub) 13 2.2. Jazyky slovanské (Z.Holub) 17 2.3. Vývoj západoslovanské jazykové skupina na konci praslovanského období, vydělování češti- ny a slovenštiny, vztah češtiny a slovenštiny (Marie Janečková) 20 3. Celková charakteristika češtiny (Z.Holub) 27 3.1. Plány jazykové výstavby (Z.Holub) 27 3.2. Původ češtiny (Z. Holub) 30 3.3. Český národní jazyk a jazyková situace (Z. Holub) 39 3.4. Spisovný jazyk (Z. Holub) 48 3.4.1. Spisovné varianty obecné a oblastní (Z. Holub) 49 3.4.2. Norma a kodifikace spisovného jazyka (Helena Váchová) 51 3.4.3. Vývojové tendence současné češtiny (Jarmila Alexová) 54 3.4.4. Funkční styly spisovného jazyka (Z. Holub) 58 3.4.5. Gramatické kategorie (Alena Jaklová) 69 4. Jazyková kultura (Z. Holub) 81 4.1. Kultura jazyka (Z. Holub) 81 4.2. Kultura řeči (Z. Holub) 82 4.3. Péče o jazyk (Z. Holub) 83 5. Komunikativní forma jazyka (Z. Holub) 87 5.1. Psaná komunikativní forma jazyka (Z.Holub) 87 5.1.3. Český pravopis (Jarmila Alexová) 92 5.2. Mluvený projev (Bohumila Junková) 95- 4 - str. 6. Závěrem (Z. Holub) 102 7. Příloha: Význační čeští jazykovědci (Ladislava Vítovcová) 104 8. Seznam zkratek a značek (Z. Holub) 127 Základní literatura (Z. Holub) 129
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0110643
3 CZ-PrHAC
5 20180824150233.3
7 ta
8 170101m1992----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7040-045-5
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Holub, Zbyněk, $d 1957- $4 aut
242 10 $a Introduction into Czech Studies.
245 10 $a Úvod do studia českého jazyka / $c Holub, Zbyněk; Zprac. Jaklová, Alena; Junková, Bohumila; Alexová, Jarmila; Janečková, Marie; Váchová, Helena; Holub, Zbyněk
264 #1 $a České Budějovice, $b JU ; $c 1992
300 ## $a 129 s.
653 ## $a čeština
653 ## $a bohemistika
653 ## $a skripta VŠ
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
659 $a 5.00 $x Obecná problematika
700 1# $a Jaklová, Alena, $d 1951- $e Zprac. $4 aut
700 1# $a Junková, Bohumila, $d 1949- $e Zprac.
700 1# $a Alexová, Jarmila, $d 1958-2011 $e Zprac.
700 1# $a Janečková, Marie $d 1949- $e Zprac.
700 1# $a Váchová, Helena $e Zprac.
700 1# $a Holub, Zbyněk, $d 1957- $e Zprac.
910 ## $a ABB047
999 $a 9210643
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link