Prostor v jazyce a literatuře

Sborník z mezinárodní konference

Red. Jiří Koten, Patrik Mitter

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
OBSAH
Úvodní slovo...................................................................8
LAUDATIO - DOBRAVA MOLDANOVÁ
Viktor Viktora............................................................    9
Obecné otázky: Prostor v jazyce a řeči a prostor pro jazyk....................11
KOMUNIKACE JAKO SDÍLENÍ PROSTORU: MLUVENOST VS. PSAKOST
Světla Čmejrková.................................................................11
PRIESTOR, ČLOVEK, JAZYK
Juraj Vaňko..................................................................  15
CHIRALNA PRZESTRZEŇ AKTU KOMUNIKÁCII
Andrzej Kudra.................................................................. ..18
PRIESTOR NÁRODNÉHO JAZYKA (NA PRÍKLADE SLOVENČINY)
Ľubomír ?rafčák..........................................................    22
JAZYK JA ?? PROSTOR DOMOVA EURO-LINGVISTIKA JAKO EURO-POLITIKA 21. STOLETÍ Jiří Marvan......................................................................26
PROSTOR EUROREGIONU - PROSTOR PRO JAZYKOVOU KOMUNIKACI
Maric Maroušková.................................................................-?	1
EVROPSKÝ LINGVISTICKÝ AREÁL (ELA) JAKO SPOLEČNÝ PROSTOR JAZYKOVÝ A KULTURNÍ Míra Nařeva-Marvimová............................................................36
Prostor v gramatice
Karel KamiŠ.!.............................................................   -40
Jazykové prostředky vyjadřování jazykových dimenzí.*..........................44
VÝZNAM A FUNKCE PROSTOROVÝCH NÁZVŮ V ČEŠTINĚ
Přemysl Hauser...................................................................44
VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA (PROSTOROVÉ FRAZÉMY)
Marie Čechová....................................................................48
TEXTOTVOKNÝ POTENCIÁL FRAZÉM V KOMUNIKAČNOM PRIESTORE
DanaBaláková.....................................................................52
SI.OVO - POJEM PROSTOR V ČESKÉM JAZYKOVÉM OBRAZU SVĚTA
Gabriela Péknicová...............................................................56
SPACIÁLNÍ, TJ. PROS TOROVÁ POJMENOVÁNÍ JAKO MOTIVAČNÍ VÝCHODISKA
Jan Horálek......................................................................60
? VÝVOJI VLASTNÍCH JMEN PO ROCE 1945 (Z HLEDISKA PROSTORU JAZYKOVÉHO I MIMOJAZYKOVÉHO)	^
Jana Matúšova....................................................................63
? PROSTOROVÝM VZTAHŮM V TOPONLWH (Problematika metonymie v zeměpisných jménech)
Pavel Štěpán................................................................... 65
SEMANTYCZNA KATEGÓRIA MIEJSCA I PRZ.ESTRZENÍ W NAJNOWSZYCH POLSKICH DERYWATACH TEKSTOWYCH
Barbara Kudra................................................................69
DESUBSTANTÍVNE SLOVESO V JAZYKOVOM, REČOVOM A KOGNÍTIVNOM PRIESTORE Ľudmila Liptáková............................................................72
PROSTOROVOST SCHÉMATU SLOVOTVORNĚMOTIVAČNÍCH VZTAHŮ NĚKTERÝCH KOMPOZIT
Patrik Milter...............................................................7:5
PROSTOR PRO ZKRATKY
Marcela Grygerková ........................................................  79
NA OKRAJ PROSTOROVÝCH URČENÍ U TZV. P-R-OVÝCH PŘEDLOŽEK VE STARÉ ČEŠTINĚ Milada Homolková.............................................................83
Z CHRUDIMĚ, V ZÁBŘEZE, V BOJKOVICÁCH
Josef Jodas..................................................................86
MORAVSKÉ NA BOK/NA BOKU A NAVRCH/NAVRCHU
Helena Jodasová - Josef Jodas................................................90
VĚTNÉ STRUKTURY S VÝZNAMEM „LOKALIZACE V PROSTORU\		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0147064
3 CZ-PrHAC
5 20190403141823.8
7 ta
8 170101m2007----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7044-863-2
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Prostor v jazyce a literatuře : $b Sborník z mezinárodní konference / $c Red. Jiří Koten, Patrik Mitter
264 #1 $a Ústí n. Labem, $b UJEP $c 2007
300 ## $a 415 s.
520 ## $a Abstrakty přednášek z konference konané v r. 2006; plné texty na CD. Sb. věnován D. Moldanové k životnímu jubileu. Obsahuje bibliografii D. Moldanové. - Lingvistické příspěvky analyticky rozepsány
653 ## $a sborníky
653 ## $a čeština
653 ## $a Moldanová, Dobrava
653 ## $a bibliografie
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
659 $a 9.01 $x Lingvistické bibliografie vydané v České republice
700 1# $a Koten, Jiří, $d 1979- $e Red. $4 edt
700 1# $a Mitter, Patrik, $d 1970- $e Red. $4 edt
910 ## $a ABB047 $b III 19873
999 $a 0747064
1002 $a a
1098
1310 $a bl07m
1310 $a rs07m
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link