Český pravopis
S přehledem mluvnických pravopisných pravidel, souhrnnými cvičeními, diktáty a klíčem
Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Obsah
Úvod .................................................................... 6
A.	Pravopis lexikálni .................................................. 7
Psaní i/y v kořeni slova po obojetných souhláskách
a psaní predpony vy................................................... 7
Psaní ú-ů-u.......................................................... 12
Spodoba souhlásek (asimilace) a volné vyznění
souhlásek na konci slov.............................................. 13
Psaní zdvojených souhlásek a souhláskových skupin.................... 14
PsanLskupin bje-, vje-, bě-, vě-..................................... 15
Psaní skupin -mě-, -mně- ............................................ 16
Psaní předpon s-, z-, vz- .........................................  17
Psaní předložek s a z ............................................... 17
Příslovečné spřežky ................................................. 19
Psaní velkých písmen ................................................ 20
B.	Pravopis tvaroslovný/morfologický.................................. 25
Druhy slov .......................................................... 25
Podstatná jména...................................................... 26
Přídavná jména....................................................... 34
Zájmena.............................................................. 37
Číslovky............................................................. 42
Slovesa.............................................................. 44
C.	Pravopis skladební/syntaktický.......................................46
Shoda přísudku s podmětem ........................................... 46
Psaní interpunkčních znamének ve větě jednoduché..................... 47
Psaní čárky v souvětí ............................................... 51
Souhrnná cvičení a diktáty...............................................56
Všestranný jazykový rozbor.............................................. 74
Klíč.....................................................................77
5		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0112678
3 CZ-PrHAC
5 20180824150424.7
7 ta
8 170101m1996----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85635-66-6
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Hlaváčová, Eva $4 aut
100 1# $a Sedláček, Bohumil $4 aut
242 10 $a Czech Spelling. - Podle ČNB-K 1998, 7268.
245 10 $a Český pravopis : $b S přehledem mluvnických pravopisných pravidel, souhrnnými cvičeními, diktáty a klíčem / $c Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil
264 #1 $a Praha, $b Blug ; $c 1996
300 ## $a 109 s.
653 ## $a čeština
653 ## $a učebnice
653 ## $a pravopis
653 ## $a školy základní
653 ## $a školy střední
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
910 ## $a ABB047
999 $a 9612678
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link