Ekonomický slovník německo-český

Grabmüller, Marek; Rádl, Radovan; Sova, Petr

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Předmluva
Po osmi letech nepřetržité lexikografické práce se Vám dostává do rukou již 3. vydání ekonomického slovníku v némecko-české verzi. První vydání, které vyšlo v roce 1992, bylo dílo takřka průkopnické, snažilo se co nejrychleji poskytnout pomůcku pro vznikající tržní hospodářství a pro obchodní vztahy se Západní Evropou. Vzhledem к tomu, že obdobná díla u nás vznikla naposledy v dobách první republiky a vývoj tržních ekonomik v západním světě se nezastavil, nebylo v podstatě na co navazovat. Z tohoto důvodu vznikal slovník excerpcí nejužívanějších výrazů z hospodářských periodik, slovníků, učebnic, odborných přednášek a další literatury z německého ekonomického prostředí. Rozsah díla činil cca 9000 hesel a jeho vydání bylo velmi rychle rozprodáno.
Druhé vydání slovníku v roce 1995, kterého se ujalo nakladatelství W. Bertelsmann v SRN, vzniklo rozšířením o již částečně užívanou terminologii českého tržního hospodářství, která byla přejata jak z odborné literatury, tak z překladatelské praxe. Taktéž lexikografické uspořádání doznalo značné změny. Rozsah díla činil cca 16 000 hesel, ale jelikož byl slovník vydán v SRN, ani tentokrát se nedostal к širšímu okruhu zájemců.
Třetí vydání slovníku se díky nakladatelství C.H.Beck tedy konečně dostává do rukou i Vám. Svými cca 40 000 hesly mapuje vyčerpávajícím způsobem odbornou slovní zásobu hospodářské praxe. Těžiště výběru hesel leží v oborech finance, obchod a obchodní právo, kde nabízí bezkonkurenčně nejširší slovní zásobu. Dále se slovník zaměřuje především na obory bankovnictví, burzovní obchody, pojišťovnictví, účetnictví, statistika, telekomunikace, marketing, management, doprava, clo, daně a obchodní korespondence.
Slovník vyniká moderní slovní zásobou čerpanou mimo jiné hlavně z cizojazyčných překladových slovníků a z překladatelské praxe. Důraz je přitom kladen na přesnost překladu, který bvl ověřován s pomocí německých odborných výkladových slovníku a odborníků z praxe. Slovník se nevyhýbá ani velmi problematickým překladům a nabízí celou řadu dosud nepublikovaných hesel. U pojmů, které jsou dosud v českém ekonomickém prostředí málo známé, nebo dosud nemají svůj ekvivalent, je překlad doplněn o vysvětlující text. To ocení především ti uživatelé, kterým pouhý překlad nedostačuje a pro vysvětlení pojmu by museli navíc nahlédnout do českého výkladového slovníku. Velkou pomůckou bude jistě i slovník odborných zkratek uvedených v příloze.
Doufáme, že se Vám slovník stane věrným pomocníkem a že v něm vždy najdete vše, co hledáte. Zároveň budeme vděčni za všechny připomínky a podněty pro následující vydání slovníku.
V		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114122
3 CZ-PrHAC
5 20180824150603.9
7 ta
8 170101m1998----xr ||||f||||||||||||ger||
20 ## $a 80-7179-180-6
41 0# $a ger
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Grabmüller, Marek $4 aut
100 1# $a Rádl, Radovan $4 aut
100 1# $a Sova, Petr $4 aut
245 10 $a Ekonomický slovník německo-český / $c Grabmüller, Marek; Rádl, Radovan; Sova, Petr
246 3# $a Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 3., rozš. a přeprac. vyd
264 #1 $a Praha, $b Beck ; $c 1998
300 ## $a 493 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1999, 1444
653 ## $a slovníky
653 ## $a němčina
653 ## $a čeština
653 ## $a terminologie
653 ## $a ekonomie
659 $a 6.13 $x Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
659 $a 5.39 $x Terminologie ostatních oborů (sport, ekonomie, vojenství apod.)
787 08 $i Recenze: $a J.H. $t Tlumočení - překlad $d 1999 $g 10, č. 45, s. 26 [1160]
910 ## $a ABB047
999 $a 9814122
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link