Anglická obchodní konverzace

Sachs, Rudolf; Babáková, Jiřina

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
CONTENTS Introduction................................3 0. The Form of the Business Letter ... .9 0.1 Essential parts .......................9 0.1.1 Letterhead...........................9 0.1.2 Inside address.......................9 0.1.3 Reference and date..................11 0.1.4 Salutation .........................11 0.1.5 Body of the letter..................11 0.1.6 Complimentary close.................11 0.1.7 Signature ..........................11 0.2 Optional parts........................12 0.2.1 Attention line......................12 0.2.2 Subject line........................12 0.2.3 Enclosures and carbon copies........12 0.2.4 Postscript .........................13 0.2.5 Continuation-sheet heading..........13 0.3 Envelope..............................13 0. 4.Layout...............................13 1. Enquiries...........................15 1.1 Introduction........................15 1.2 Modelletters........................16 1.3 Terms and phrases...................19 1.4 Exercises ..........................21 2. Offers .............................22 2.1 Introduction........................22 2.2 Model letters.......................23 2.3 Terms and phrases...................25 2.4 Exercises ..........................27 3. Orders..............................28 3.1 Introduction........................28 3.2 Model letters.......................29 3.3 Terms and phrases...................32 3.4 Exercises ..........................33 4. Acknowledgements 4.1 Introduction....... 4.2 Model letters______ 4.3 Terms and phrases 4.4 Exercises ......... 5. Credit Letters ... 5.1 Introduction....... 5.2 Model letters .... 5.3 Terms and phrases 5.4 Exercises ......... 6. Delivery........... 6.1 Introduction....... 6.2 Model letters .... 6.3 Terms and phrases 6.4 Exercises ......... 7. Payment .. 7.1 Introduction 7.2 Model letters.......................55 7.3 Terms and phrases ..................57 7.4 Exercises ..........................58 8. Delays in Delivery..................59 8.1 Introduction........................59 8.2 Model letters.......................60 8.3 Terms and phrases ..................61 8.4 Exercises ..........................63 9. Complaints and Adjustments..........64 9.1 Introduction........................64 9.2 Modelletters........................65 9.3 Terms and phrases ..................68 9.4 Exercises ..........................70 10. Delays in Payment...................72 10.1 Introduction........................72 10.2 Modelletters........................72 10.3 Terms and phrases ..................74 10.4 Exercises ..........................76 22 SšžäÄ Ł?822 Key to the Exercises 92 11. Secretarial Correspondence .........77 11.1 Introduction........................77 11.2 Modelletters........................77 11.3 Terms and phrases...................80 11.4 Exercises ..........................83 12. . Letters of Application..............84 12.1 Introduction........................84 12.2 Modelletters........................84 12.3 Terms and phrases...................88 12.4 Exercises ..........................89 13. 14. Alphabetical Vocabulary..........101 15. Glossary of Commercial Terms ...112 16. Appendix.........................121 16.1 Special forms of address.........121 OBSAH Úvod ....................................3 0. Úprava obchodního dopisu .............9 0.1 Základní cásti ......................9 0.1.1 Záhlaví ...........................9 0.1.2 Vnitrní adresa.....................9 0.1.3 Odvolací údaje a datum............11 0.1.4 Oslovení .........................11 0.1.5 Text dopisu ......................11 0.1.6 Záverecné fráze...................11 0.1.7 Podpis............................11 0.2 Volitelné cásti ....................12 0.2.1 K rukám ..........................12 0.2.2 Vec...............................12 0.2.3 Prílohy a rozdelení kopií.........12 0.2.4 Dodatek ..........................13 0.2.5 Pokracování dopisu................13 0.3 Obálka .............................13 0. 4.Úprava ............................13 1. Poptávky..........................15 1.1 Úvod..............................15 1.2 Vzorové dopisy....................16 1.3 Vazby a fráze ....................19 1.4 Cvicení ..........................21 2. Nabídky...........................22 2.1 Úvod..............................22 2.2 Vzorové dopisy....................23 2.3 Vazby a fráze ....................25 2.4 Cvicení ..........................27 3. Objednávky........................28 3.1 Úvod..............................28 3.2 Vzorové dopisy....................29 3.3 Vazby a fráze ....................32 3.4 Cvicení ..........................33 4. Potvrzení........................34 4.1 Úvod.............................34 4.2 Vzorové dopisy ..................35 4.3 Vazby a fráze ...................37 4.4 Cvicení .........................38 5. Dopisy o solventnosti a povesti firmy 40 5.1 Úvod.............................40 5.2 Vzorové dopisy ..................41 5.3 Vazby a fráze ...................42 5.4 Cvicení .........................43 6. Dodávka..........................45 6.1 Úvod.............................45 6.2 Vzorové dopisy...................46 6.3 Vazby a fráze ...................50 6.4 Cvicení .........................53 7. Placení .........................54 7.1 Úvod.............................54 7.2 Vzorové dopisy ..................55 7.3 Vazby a fráze ...................57 7.4 Cvicení .........................58 8. Zpoždení dodávky.................59 8.1 Úvod.............................59 8.2 Vzorové dopisy...................60 8.3 Vazby a fráze ...................61 8.4 Cvicení .........................63 9. Reklamace a likvidace škod.......64 9.1 Úvod.............................64 9.2 Vzorové dopisy ..................65 9.3 Vazby a fráze ...................68 9.4 Cvicení .........................70 10. Prodlení s placením..............72 10.1 Úvod.............................72 10.2 Vzorové dopisy...................72 10.3 Vazby a fráze ...................74 10.4 Cvicení .........................76 11. Sekretárská agenda ................77 11.1 Úvod...............................77 11.2 Vzorové dopisy ....................77 11.3 Vazby a fráze .....................80 11.4 Cvicení ...........................83 12. Žádost o místo ....................84 12.1 Úvod...............................84 12.2 Vzorové dopisy ....................84 12.3 Vazby a fráze .....................88 12.4 Cvicení ...........................89 13. Klíc ke cvicením ....................92 14. Abecední slovnícek .................101 15. Vysvetlení odborných výrazu.........112 16. Príloha ............................121 16.1 Zvláštní formy oslovení ............121
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm0114595
3 CZ-PrHAC
5 20180824150647.7
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||eng||
20 ## $a 80-7238-051-6
41 0# $a eng
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Sachs, Rudolf $4 aut
100 1# $a Babáková, Jiřina $4 aut
245 10 $a Anglická obchodní konverzace / $c Sachs, Rudolf; Babáková, Jiřina
246 3# $a Commercial Correspondence
264 #1 $a Plzeň, $b Fraus ; $c 1999
300 ## $a 127 s.
520 ## $a Podle NK 32/1999, s. 3
653 ## $a angličtina
653 ## $a korespondence obchodní
653 ## $a terminologie
653 ## $a obchod
659 $a 6.23 $x Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
910 ## $a ABB047
999 $a 9914595
1002 $a a
1098
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link