Seminář Onymické systémy v regionech

(Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové)

Uspoř. Rudolf Šrámek, Jana Bartůňková, Vladimír Koblížek, red. Vladimír Koblížek, předmluva Rudolf Šrámek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
Onomastika a škola OBSAH Předmluva......................................................3 L ANTROPONYMIE MatejČík Ján: Živéosobné mená na tzv. Hauerlande.............................5 Hauser Přemysl: Deminutiva v příjmeních.......................................15 Lütterer Ivan: ? amerikanizaci příjmení českých přistéhovalců v USA..........23 Blicha Michal: Migračné prvky vo východoslovenských priezviskách.............27 Blicha Milan: Nárečové prvky vo východoslovenských priezviskách.............31 Suprun Vasilij: Ocenka imjon inostrannogo jazyka: kontrastivnaja antroponomastika.39 Suprun Vasilij: Molokanskij imennik načala XIX veka...........................45 Podoľskaja N. V.: Gipokoristiki ženskich imjon v starorusskich dokumentach..........49 Rubcova Z. V.: Roľ gipokoristiki v antroponimii kazakov-nčkrasovcev..........53 Alefírenko, N. F.: Onimy ??? frazemoobrazujuščijejedinicy jazyka.................63 Svobodová Alena - Dršatová Jitka: Antroponyma a jejich funkce v idiomech............................69 Pastyřík Svatopluk: Počátky výzkumu hypokoristik na VŠP v Hradci Králové..............75 Dršatová Jitka - Svobodová Alena: Odraz rodinných vztahů v hypokoristickém pojmenování dítěte.......81 256 Onomastika a škola Koblížek Vladimír: Hypokoristické podoby rodných jmen ovlivněné dialektem podkrkonošské oblasti...................................83 Uher František: Hypokoristika ženských rodných jmen v širším brněnském regionu....89 Nowik Krystyna: , Wspólczesne hipokorystyki na Gómym Šl^sku.........................95 Kremzerová Dagmar: Hypokoristika v historických pramenech...........................101 Bayerová Naděžda: Slovotvorná typologie slezských hypokoristik.....................107 Pastyřík David: Hypokoristické podoby rodných jmen v žákovském kolektivu.........113 Hloušková Alice: Hypokoristické vztahy rodných jmen v žákovských kolektivech......117 Klimeš Lumír: Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků.......................... 121 Opělová -Károlyi Mária: Otázka systému v etnonomastike...................................123 IL TOPONYMIE Šimundié Mate: Kajkavski toponimi u dakovštini u popisnicama 1702 i Srednjemu vijeku...............................................127 • % * Hauerland na strednom Slovensku................................129 x Partyka Ewa: Baza orzel (niem. der Adler, lac. Aquila) v toponimii polskiej.139 Klimeš Lumír. Jsou-li názvy čs. těžkých pevnostních objektů v severovýchodních Čechách z let 1935-1938 jména pomístní?.........................147 Onomastika a škola Maienínská Jitka: ? projektu Hydronymia Europaea.;..........................151 Mrózek Robert: Hydronimy a kontekst onimiczny............................157 • 4 • Kolařík Josef: Onymický systém hydronym na Zlínsku.......................163 Jakus - Borkowa Ewa: Mikrosystem hydronimiczny na Kociewiu.....................171 Sičáková Ľuba: Systém motivácií hydronym z povodia Slanej................183 Nemčoková Oľga: Štruktúrne typy hydroným v povodí horného Hrona...........189 Skutil Jan: Onymický systém hydronym a oronym v Bmé...................195 Pančíková Marta: Pomenovania vrchov v poľštine a slovenčine................199 Maj tán Milan: Historická a súčasná slovenská oronymia...................205 III. LITERÁRNÍ ONOMASTIKA Dejmek Bohumír: • • / rw Vi # _ t f4 f __ f v Siktancové básni Leden ze sbírky Český orloj)................209 Lederbuchová Ladislava: Pojmenováni postavy ve struktuře uměleckého textu..............215 Zachová Alena: Vlastní jména koček a psu jako součást významové roviny Čapkových textů................................223 ?» « * 1 • v * ^ Blaudeová Hana: Charakteristika vlastních jmen v moravských pohádkách............229 BalowskiMieczyslaw: . . .. Nazwy wiasne w aforyzmach polskich i czeskich..................233 258 Onomastika a škola IV. JINÉ Pastyřík Svatopluk: Vlastní jména v českých lidových pranostikách..................243 Kneselová Helena: Vlastní jména v učebnicích.....................................249 259
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm011899
3 CZ-PrHAC
5 20210615180753.2
7 ta
8 170101m1995----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7041-349-2
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Seminář Onymické systémy v regionech : $b (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové) / $c Uspoř. Rudolf Šrámek, Jana Bartůňková, Vladimír Koblížek, red. Vladimír Koblížek, předmluva Rudolf Šrámek
264 #1 $a Hradec Králové, $b Gaudeamus $c 1995 $G audeamus
300 ## $a 259 s.
500 ## $a Analyticky rozepsáno.
653 ## $a sborníky
653 ## $a onomastika
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
659 $a 0.80 $x Obecné otázky. Teorie a metoda onomastiky
659 $a 5.80 $x Obecné otázky a celkové práce
700 1# $a Šrámek, Rudolf, $d 1934- $e Sestavovatel, kompilátor $4 com
700 1# $a Bartůňková, Jana, $d 1942- $e Uspoř. $4 edt
700 1# $a Koblížek, Vladimír, $d 1944- $e Sestavovatel, kompilátor $4 com
700 1# $a Koblížek, Vladimír, $d 1944- $e Editor $4 edt
910 ## $a ABB047
997 $a JP
999 $a 951899
1002 $a a
1098
1310 $a rs
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link