Manuál lexikografie

Uspoř., úvodem a rejstř. opatř. Čermák, František; Blatná, Renata; autor. kol. Blatná, Renata; Čermák, František; Filipec, Josef; Havlová, Eva; Machová, Svatava; Němec, Igor; Sochová, Zdeňka; Šrámek, Rudolf

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
OBSAH: Úvod 1. KAPITOLA Teorie a praxe jednojazyčného slovníku výkladového (J. Filipec)............................................ 14 I. OBECNÁ ČÁST......................................... 16 0. Úvod: lexikografie jako lingvistický úsek..........16 1. Lexikografie jako úsek nauky o lexikálni zásobě (LZ)....................................... 16 II. SPECIÁLNÍ ČÁST.......................................21 0. Funkce JS V a jeho text...........................21 A. MAKROSTRUKTUR A SLOVNÍKU..........................21 1. Obsah a rozsah pojmu makrostruktura...............21 2. Výběr hesel.......................................22 B. MIKROSTRUKTURA SLOVNÍKU...........................23 1. Pojem mikrostruktury..............................23 2. Slovotvorný význam................................25 3. Výklad lexikálního významu, sémému jako jevu metajazyka obsahu.....................................26 4. Výklad sémému a pojmy pnbuzné.....................30 5. Chování LJ: spojitelnost..........................37 6. Příznakovost a bezpříznakovost....................40 7. Frazeologie v JSV.................................42 8. Terminologie v JSV................................43 9. Možné oddíly......................................44 BIBLIOGRAFIE..........................................45 2. KAPITOLA Komputační lexikografie (F. Čermák)......................50 0. Úvod..............................................51 1. Data: korpus (Vstup)..............................52 2. Metodologie a techniky (Zpracování)...............57 3. Využití (Výířwp)..................................61 4. Otevřené otázky...................................64 BIBLIOGRAFIE..........................................67 73. KAPITOLA Metajazyk v lexikografii (R. Blatná)......................72 0. Úvod...............................................73 1. Významový popis....................................74 2. Slovníková definice................................75 3. Typy výkladu a metajazyk...........................79 4. U. Weinreich o metajazyku..........................81 5. Pragmatická významová složka a její odraz v definici .........................................84 6. Závěr............................................ 86 BIBLIOGRAFIE...........................................87 4. KAPITOLA Paradigmatika a syntagmatika slovníku: možnosti a výhledy (F. Čermák).......................................90 1. Úvod................................................91 2. Heslo (lemma).......................................97 3. Otevřené otázky................................... 110 4. Typy hesla........................................ 111 PRÍLOHY.............................................. 112 BIBLIOGRAFIE......................................... 114 5. KAPITOLA Frazeografie (F. Čermák)................................ 116 1. Oblast frazeografie............................... 117 2. Materiál a jeho sbírání........................... 121 3. Slovník a jeho výstavba............................123 4. Heslo............................................ 126 BIBLIOGRAFIE.......................................... 134 6. KAPITOLA Terminografie (S. Machová)............................... 137 0. Úvod............................................. 138 1. Východiska terminografického projektu............140 2. Zdroje termínu................................... 143 3. Soubor informací zjišťovaných pro jednotlivé termíny........................................... 146 4. Shromažďování terminologických informací a jej ich di stri buce............................ 150 5. Aktualizace shromážděných informací...............152 86. Řízení rozvoje terminologických informací 152 7. Terminologická databanka.........................153 BIBLIOGRAFIE........................................ 154 7. KAPITOLA Onomastická lexikografie (R. Šrámek)................... 158 0. Úvod............................................ 159 1. Onymický slovník................................. 161 2. Závěr........................................... 175 3. Přehled nej významnějších děl (chronologicky) .... 175 BIBLIOGRAFIE........................................ 178 8. KAPITOLA Diachrónni lexikografie (I. Němec)..................... 182 1. Ústřední problém lexikografie - objektivní popis lexikálního významu................................. 183 2. Specifické problémy diachrónni lexikológie a lexikografie................................... 189 3. Závažné jevy opomíjené v diachrónni lexikografii. . 196 4. Hranice možností a perspektivy diachrónni lexikografie.........................................204 BIBLIOGRAFIE.........................................207 9. KAPITOLA Etymologická lexikografie (E. Havlová)..................211 0. Úvod.............................................212 1. Původ slov........................................212 2. Metody práce.....................................214 3. Výstupy..........................................217 BIBLIOGRAFIE.........................................222 10. KAPITOLA Překladová lexikografie (F. Čermák).....................230 0. Úvod.............................................231 1. Cíle a typologie překladových slovníku............232 2. Překladový slovník a jeho heslář.................234 3. Heslo (heslová stať) překladového slovníku.......237 4. Další aspekty a poznámky.........................245 5. Desatero slovnikárovo............................246 BIBLIOGRAFIE.........................................24711. KAPITOLA Nářečm lexikografie (Z. Sochová)..........................249 1. Charakter nářeční slovní zásoby a její vývojová dynamika................................................250 2. Úkoly a způsoby dialektového popisu................250 3. Typy nářečních slovníku............................251 4. Sběr materiálu, způsoby a zdroje...................256 5. Slovník a jeho výstavba............................257 6. Heslo..............................................259 7. Některé nedostatky nářeční lexikografické praxe .. . 260 BIBLIOGRAFIE...........................................262 REJSTŘÍK.............................................................272 SEZNAMY ZKRATEK......................................................265 NĚKOLIK SLOV O AUTORECH..............................................284 10
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpm01102
3 CZ-PrHAC
5 20180824144847.4
7 ta
8 170101m1995----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85787-23-7
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Manuál lexikografie / $c Uspoř., úvodem a rejstř. opatř. Čermák, František; Blatná, Renata; autor. kol. Blatná, Renata; Čermák, František; Filipec, Josef; Havlová, Eva; Machová, Svatava; Němec, Igor; Sochová, Zdeňka; Šrámek, Rudolf
264 #1 $a Jinočany, $b H&H ; $c 1995
300 ## $a 283 s.
520 ## $a Ucelený přehled o současném stavu všech hlavních odvětví české lexikografie (teoretické, praktické i komputační) na pozadí lexikografie světové. Analyticky rozepsáno. Medailonky autorů
653 ## $a lexikologie
653 ## $a lexikografie
653 ## $a lexikografie elektronická
653 ## $a čeština
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
659 $a 0.30 $x Obecné otázky. Základní pojmy
659 $a 0.31 $x Lexikologie
659 $a 0.32 $x Lexikografie
659 $a 5.31 $x Lexikologie
659 $a 5.32 $x Lexikografie
700 1# $a Čermák, František, $d 1940- $e Uspoř., úvodem a rejstř. opatř. $4 aui
700 1# $a Novotná, Renata, $d 1959- $e Uspoř., úvodem a rejstř. opatř. $4 aui
700 1# $a Novotná, Renata, $d 1959- $e autor. kol. $4 aui
700 1# $a Čermák, František, $d 1940- $e autor. kol. $4 aui
700 1# $a Filipec, Josef, $d 1915-2001 $e autor. kol. $4 aui
700 1# $a Havlová, Eva, $d 1929-2010 $e autor. kol. $4 aui
700 1# $a Machová, Svatava, $d 1939-2016 $e autor. kol. $4 aui
700 1# $a Němec, Igor, $d 1924-2005 $e autor. kol. $4 aui
700 1# $a Sochová, Zdeňka, $d 1922-2012 $e autor. kol. $4 aui
700 1# $a Šrámek, Rudolf, $d 1934- $e autor. kol. $4 aui
787 08 $i Recenze: $a Hladká, Zdeňka, $t Naše řeč $d 1996 $g 79 , č. 3, s. 156-159.
787 08 $i Recenze: $a Vondráček, Miloslav, $t Češtinář $d 1996-97 $g 7 , č. 2, s. 57-59.
787 08 $i Recenze: $a Bozděchová, Ivana, $t Slovo a slovesnost $d 1996 $g 57 , č. 4, s. 297-300.
787 08 $i Recenze: $a Čejka, Mirek, $t Časopis pro moderní filologii $d 1997 $g 79 , č. 1, s. 37-43.
787 08 $i Recenze: $a Plotnikau, Branislau $t Vesnik Belaruskaha dzjaržaunaha universiteta $d 1996 $g 1, 76. s.
787 08 $i Recenze: $a Eichler, Ernst, $t Namenkundliche Informationen $d 2003 $g 83-84, s. 209-210.
910 ## $a ABB047 $b X III 17099 d
999 $a 950102
1002 $a a
1098
1310 $a rs
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link