Ulicemi města Českých Budějovic
Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes. 2., dopln. a přeprac. vyd
Kovář, Daniel; Koblasa, Pavel

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
OBSAH
Pár slov čtenářům	7
RŮST MĚSTA A JEHO ADMINISTRATIVNÍ VÝVOJ	9
Měáto v hradbách	9
Okolí měšta a vznik předměští	12
Vznik „Velkých Budějovic“	17
Členění na měštské obvody	21
Výátavba sídlišť	22
NÁZVY ČESKOBUDĚJOVICKÝCH ULIC	24
Vznik uliční sítě a nejétarších pojmenování	24
První oficiální pojmenování	26
Za první republiky	30
Proměna uličního názvosloví za okupace	35
Velké změny v poválečné době	37
Změny v roce 1968 a následujících desetiletích	41
Uliční názvosloví v posledních letech	43
Uliční názvy v připojených obcích	46
Významové okruhy a motivace současných názvů	51
Tématické okruhy v názvech ulic	52
Kuriosity uličního názvosloví	54
OZNAČOVÁNÍ ULIC TABULKAMI	56
Českobudějovické uliční tabulky	56
Uliční tabulky v obcích	61
ČESKOBUDĚJOVICKÝ ULIČNÍK	63
NÁMĚSTÍ	65
ZANIKLÁ NÁMĚSTÍ	75
ULICE	80
ZANIKLÉ ULICE
249
NIKDY NEREALISOVANÉ ULICE
251
NÁBŘEŽÍ	253
MOSTY	257
REJSTŘÍK ZANIKLÝCH NÁZVŮ ULIC	261
REJSTŘÍK NEREALISOVANÝCH NÁZVŮ	298
PRAMENY A LITERATURA	303
Seznam zkratek užitých v soupise pramenů a literatury	303
Prameny a literatura к administrativnímu vývoji měáta	303
Prameny a literatura к názvům ulic	303
Plány měáta Českých Budějovic	308		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0112697
3 CZ-PrHAC
5 20180824150427.1
7 ta
8 170101m2005----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-86829-07-3
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kovář, Daniel, $d 1975- $4 aut
100 1# $a Koblasa, Pavel, $d 1975- $4 aut
245 10 $a Ulicemi města Českých Budějovic : $b Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes. 2., dopln. a přeprac. vyd / $c Kovář, Daniel; Koblasa, Pavel
264 #1 $a České Budějovice, $b Němec - Veduta ; $c 2005
300 ## $a 309 s.
520 ## $a Vývoj uličních názvů, poznámky k původu jména; řazeno abecedně
653 ## $a hodonyma
653 ## $a urbanonyma
653 ## $a onomastika
653 ## $a materiály
659 $a 5.83 $x Jména zeměpisná místní
659 $a 5.84 $x Jména zeměpisná pomístní
910 ## $a ABB047 $b III 19460
999 $a 0512697
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link