Terminologiae medicae vestibulum
Úvod do řecko-latinské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK
Dana Svobodová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  

OBSAH
5 OTÁZEK MÍSTO PREMEDIKACE..............................................11
Seznam zkratek používaných v tomto skriptu .............................15
LEKCE I
1	Předběžné poznámky........................................17
1.1	Analogie mezi latinou a češtinou..........................17
1.1.1	Flexibilita...............................................17
1.1.2	Hierarchie větných členů .................................17
1.1.3	Rod.......................................................20
1.1.4	Číslo.....................................................20
1.1.5	Stupňování ...............................................20
1.1.6	Příslovce a číslovky .....................................20
1.1.7	Předpony..................................................20
1.1.8	Přípony...................................................21
1.2	Rozdíly mezi latinou a češtinou...........................22
1.2.1	Pravopis a výslovnost.....................................22
1.2.2	Intonace .................................................23
1.2.3	Pád ......................................................23
1.2.4	Deklinace.................................................24
LEKCE ?
2.1	Předložky (I) ............................................27
2.2	I.deklinace ..............................................30
2.2.1	Substantiva...............................................30
2.2.2	Deminutiva (I) ...........................................35
2.2.3	Adjektiva ................................................35
2.3	(non) esse................................................38
LEKCE ?
3.1	Předložky (?).............................................42
3.2	Il.deklinace..............................................45
3.2.1	Substantiva...............................................45
3.2.2	Deminutiva (II)...........................................47
/7
3.2.3	Adjektiva . .................................................48
3.2.4	Substantivizování adjektiv + Remedia (I) ....................51
3.3	Slovesa I.konjugace .........................................56
3.3.1	Infinitiv....................................................58
3.3.2	Imperativ....................................................58
3.3.3	Indikativ....................................................59
LEKCE IV
4.1	IV.deklinace ................................................60
4.2	Další adjektiva A-typu ......................................63
4.3	V.deklinace .................................................66
4.4	Slovesa Il.konjugace.........................................69
4.4.1	Infinitiv....................................................70
4.4.2	Imperativ ...................................................70
4.4.3	Indikativ................................................... 70
LEKCE V
5.1	IILdeklinace: substantiva....................................71
5.1.1	IILdeklinace: typ III A......................................73
5.2	Slovesa IIIA-konjugace ......................................83
5.2.1	Infinitiv....................................................84
5.2.2	Imperativ....................................................84
5.2.3	Indikativ....................................................84
LEKCE VI
6.1	IILdeklinace: typ IIIB.......................................86
6.2	Slovesa IIIB-konjugace ......................................91
6.2.1	Infinitiv....................................................91
6.2.2	Imperativ....................................................91
6.2.3	Indikativ....................................................91
LEKCE VII
7.1	Řecká substantiva v latině ..................................93
7.1.1	IILdeklinace „řecká“ ........................................93
7.1.2	Il.deklinace „řecká“.........................................96
7.1.3	I.deklinace „řecká“..........................................98
7.2	Remedia (II).................................................99
7.3	Slovesa IV. konjugace.......................................106
7.3.1	Infinitiv...................................................106
/8
7.3.2	Imperativ...............................................106
7.3.3	Indikativ...............................................106
LEKCE VIII
8.1	IILdeklinace: adjektiva..................................108
8.2	Participia...............................................117
8.2.1	Participium prézenta + Remedia (?).......................117
8.2.2	Participium perfekta.....................................120
8.3	Řecká adjektiva......................................... 121
LEKCE IX
9.1	Stupňování adjektiv .....................................124
9.1.1	Pravidelné...............................................124
9.1.2	Nepravidelné ............................................126
9.2	Adverbia.................................................132
9.2.1	Adjektivní...............................................133
9.2.2	Ostatní .................................................134
9.2.3	Stupňování adverbii .....................................136
LEKCE X
10.1	Číslovky latinské .......................................138
10.1.1	Základní.................................................138
10.1.2	Řadové ..................................................140
10.1.3	Podílné..................................................141
10.1.4	Násobné .................................................142
10.1.5	Příslovce násobná........................................142
10.2	Číslovky řecké ..........................................145
10.3	Konjunktiv prézenta......................................147
10.4	Rozkaz + zákaz...........................................149
LEKCE XI
11	Odvozování slov..........................................151
11.1	Struktura lékařského termínu.............................151
2 PŘÁNÍ MÍSTO „ZAWIJRKY“...............................................159
PŘÍLOHY
0	Přehled zkratek nejbéžněji užívaných v medicíně..........161
1	Rodokmen indoevropských jazyků ..........................165
/9
II.	Recept a jak mu rozumět ..............................166
?.	Výroky stále zelené ..................................168
IV.	Medailonky citovaných	autorů..........................178
V.	Výběr sloves..........................................179
PENSUM SLOVNÍ ZÁSOBY................................................187
Synonyma L a Ř: a/ substantiva ...............................187
b/ adjektiva..................................191
?/prefixy ....................................193
Latinsko-český slovník........................................197
LITERATURA..........................................................228
/10		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114573
3 CZ-PrHAC
5 20180906151609.2
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||lat||
20 ## $a 80-7184-737-2
41 0# $a lat
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Svobodová, Dana, $d 1951- $4 aut
245 10 $a Terminologiae medicae vestibulum : $b Úvod do řecko-latinské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK / $c Dana Svobodová
264 #1 $a Praha, $b Karolinum $c 1999
300 ## $a 224 s.
500 ## $a 2. vyd. 2005. - Podle NK ČR
520 ## $a Způsoby tvoření nových termínů. Skripta
653 ## $a latina
653 ## $a terminologie
653 ## $a lékařství
653 ## $a skripta VŠ
659 $a 8.17 $x Vyučování latině
787 08 $i Recenze: $a Šimon, František $t Auriga $d 2000 $g 42, č. 1-2, s. 116-117
910 ## $a ABB047
997 $a JP
999 $a 9914573
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link