Zeměpisné texty. 2., přeprac. vyd
Chmelíček, Tomáš; Jínová, Daniela

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  
Obsah
j	.
I.	díl
a)	základní terminologická část s jazykovým procvičením
1)	Zemepis - geografie	9
2)	Co vidíme na mapě	11
3)	Co vidíme na mapě (pokračování)	14
4)	Jaké mapy známe	17
5)	Světové strany	20
6)	Světadíly a oceány	24
7)	Členitost pobřeží	28
8)	Měřítko na mapě	31
9)	Zeměpisná síť	34
10)	Určování zeměpisné polohy	38
b)	terminologie z obecné geografie s podrobnějším vysvětlením bez jazykového procvičení
1)	Rozdělení geografie	45
2)	Podnebí	47
3)	Vodstvo	33
4)	Tvary zemského povrchu	59
5)	Vegetační oblasti	62
6)	Obyvatelstvo a sídla	66
7)	Nerostné suroviny	71
8)	Geografie průmyslu	74
9)	Geografie zemědělství	78
10)	Geografie dopravy a obchodu	85
\\
II.	díl: Regionální ekonomická geografie světa
1)	Politickogeografické rozdělení světa	93
2)	Evropa	95
3)	Asie	131
4)	Amerika
5)	Afrika
6)	Austrálie a Oceánie
7)	Antarktida
8)	Odborný terminologický slovník
9)	Statistické přehledy
10)	Použitá literatura
150
165
178
183
185
241		
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0112692
3 CZ-PrHAC
5 20180824150426.2
7 ta
8 170101m1997----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7184-324-5
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Chmelíček, Tomáš $4 aut
100 1# $a Jínová, Daniela $4 aut
242 10 $a Geographical Texts. - Podle ČNB-K 1998, 7271.
245 10 $a Zeměpisné texty. 2., přeprac. vyd / $c Chmelíček, Tomáš; Jínová, Daniela
264 #1 $a Praha, $b Karolinum ; $c 1997
300 ## $a 248 s.
520 ## $a Terminologie z obecné geografie. Terminolog. slovníček s angl., franc., špan., arab., rus., perskými, laoskými a khmerskými ekvivalenty.
653 ## $a čeština
653 ## $a terminologie
653 ## $a geografie
653 ## $a skripta VŠ
653 ## $a slovníky
653 ## $a angličtina
653 ## $a francouzština
653 ## $a španělština
653 ## $a arabština
653 ## $a ruština
653 ## $a perština
653 ## $a laoština
653 ## $a khmerština
659 $a 5.39 $x Terminologie ostatních oborů (sport, ekonomie, vojenství apod.)
659 $a 6.23 $x Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
659 $a 7.33 $x Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
659 $a 7.1 $x Španělština
659 $a 8.51 $x Jazyky hamito-semitské
659 $a 3.33 $x Slovní zásoba. Terminologie
659 $a 8.3 $x Ostatní jazyky indoevropské mimo Evropu
659 $a 8.55 $x Jazyky jihovýchodní Asie
910 ## $a ABB047
999 $a 9712692
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link