Litteraria humanitas 4
Roman Jakobson
Odp. red. Mikulášek, Miroslav; výkon. red. Kšicová, Danuše; Pospíšil, Ivo

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Litteraria humanitas IV
Roman Jakobson, Brno 1996
OBSAH
Úvodem (Miroslav Mikulášek, Danuše Kšicová)..........11
I. Dílo Romana Jakobsona — metodologie — teorie
ROMAN JAKOBSON AND THE CZECH POETISTS LANGUAGE
IS NOT A PRISON HOUSE
Thomas G. Winner (Boston)......................17
JAKOBSON S WORLD, HIS DIALOGUE WITH PEIRCE
IMPLICATIONS FOR AMERICAN ETHNOLOGY
Irene Portis-Winner (Boston) ..................29
MODERNA A POSTMODERNA (? OTÁZCE PLURALITY
A KOMPLEXNOSTI V SOUČASNÉ TEORII LITERATURY) Zdeněk Mathauser (Praha).......................41
SYMMETRY DEVICES IN PHONOLOGY, GRAMMAR, POETICS
Francoise Gadet (Paris) .......................51
JAKOBSONIAN PHONOLOGY BETWEEN ICONICITY
AND MATHEMATICAL SET THEORY
?. H. van Schoneveld (La Roche sur Foron)......61
THE FUNCTIONS OF LANGUAGE AND THE LITERARY GENRES
Edward Stankiewicz (Yale University)...........73
ROMAN JAKOBSON I KVESTIA POETYKY NOWOŽYTNEJ
I POSTNOWOŽYTNEJ
Eugeniusz Czaplejewicz (Warszawa) .............85
??? ??? ????????? ???????? ? ?????
Miroslav Mikulášek (Brno) .....................95
MÝTUS A INSPIRACE
Jiří Franěk (Praha) ...........................107
4
OBSAH
ŽÁNROVÁ FUNKCE MOTIVU ŠÍLENSTVÍ V RUSKÉ
LITERATURE 19. STOLETÍ
Ivo Pospíšil (Brno) ...........................113
PROJEKCE PRINCIPU SOUMEZNOSTI NA OSU VÝBĚRU (Malá variace
na Jakobsonovo velké téma)
Marie Kubínové (Praha) ........................127
JAKOBSON A BAUDELAIROVY „KOČKY“
Jaroslav Fryčer (Brno).........................139
K POJMOSLOVNÉ INICIATIVĚ RUSKÉ „FORMÁLNÍ ŠKOLY“
Vladimír Svatoň (Praha)........................145
MALÁ JAKOBSONOVSKÁ RETRAKTACE aneb o Moudrosti starých
Čechů a nemoudrosti vlastní
Ivo Osolsobě (Brno) ...........................155
ROMAN JAKOBSON V KONTEXTU ČESKÉ SLAVISTIKY 20. LET
Miloš Zelenka (Praha) .........................161
ROMAN JAKOBSON A ČESKOSLOVENSKO
Pavlína Kuldanová (Ostrava)....................171
TROJÍ SETKÁNÍ S ROMANEM JAKOBSONEM
I Josef Mojmír Weimann, Brno 1..................181
OBSAH
5
II. Epochy a smery
????????????? ?????????? ?????????? ????????
??????????
Olga Kovačičová (Bratislava) .................189
MANÝRISMUS, ZEJMÉNA RENESANČNÍ
Milan Kopecký (Brno)..........................199
? INTERPRETACÍM BAROKA
Světla Mathauserová (Praha)...................207
?????? ? ???? ??? ?????????? ???? (? ?????????
????????????? ? ????????????????? ????? ????????)
?. ????????? (????????????) ...............213
??????? ???????? ?????????? ? ???????
????????? (???????? ?????? ????????)
Danuše Kšicová (Brno)......................221
??????????? ??????? ?????????????
???????? ? ?????? ? «?????? ?????????»
Maria Cymborska-Leboda (Lublin)..........229
«??????? ????? ???» ??????? ????????
(? ???????? ?????????????? ???????) Michael Basker (Bristol).........245
SATIRA V ČESKÉ AVANTGARDĚ
Pavel Pešta (Brno).....................257
BALKÁNSKÁ AVANTGARDA A NĚKTERÉ JEJÍ ZVLÁŠTNOSTI
Ivan Dorovský (Brno).......................
265
6
OBSAH
III. Poc/ie
TRADICE ČESKOSLOVENSKÉHO BÁSNICTVÍ VELKÉ MORAVY
Ladislav Matějka (Boston) ...................277
ZU DEN KOSMOGONISCHEN UND ETOLOGISCHEN SAGEN
UND MYTHEN ALS DEN ÄLTESTEN GENRES
DER URALTEN FINNISCH-UGRISCHEN POESIE
Richard Pražák (Brno).......................285
?????????? ?????????? ????????????
?????????: ????? ???. ??????? ? ????? ????????????? ????? ?. ??????? «??????? ???????», ???????????
??????? ?????
Nicolas G. Žekulin (Calgary)..................291
f	^ V	?	9
ODTRH. MÝTUS A MONTÁŽ: POZNÁMKY ? „MOROVÉMU
SLOUPU“ JAROSLAVA SEIFERTA
Wolfgang Friedrich Schwarz (Leipzig) ...
307
OBSAH
7
IV. Drama a divadlo
JAKOBSON AND HIS CONCEPT OF MEDIEVAL DRAMA
Walter Schamschula (Berkeley).................317
TEATR ?????1 TADEUSZA KANTORA WÓBEC TRADYCJI
ROSYJSKIEJ POCZATKU XX WIEKU
Halina Brzoza (Poznan)........................323
MARTINŮ A MODERNÍ DIVADLO
R. Pečman (Brno)..............................331
8
OBSAH
V. Próza
L Malé a střední žánrové formy
SPECIFIKA ZANRU KOMENSKÉHO KŠAFTU UMÍRAJÍCÍ MATKY,
JEDNOTY BRATRSKÉ, VE SROVNÁNÍ S TESTAMENTY
MORAVSKÝCH FEUDALU
Jan Skutil (Brno).......................341
??????? ???????????????????? ???????
(????????? ???????????????? ???????)
Josef Dohnal (Brno) ...................351
??????? ? ??????? ? «???????????????
????????» ?. ???????
Agota ?. Goller (Budapest).............357
?????????? «???????????» ?????? ?????????
? ???????? «???»
?. ???????? (Brno) ....................363
FUNKCE DIALOGU V CARAGIALEOVĚ ČRTĚ
Jiří Šrámek (Brno) .................. 371
?? ?????? ? ??????? (? ??????? «????? ?????»)
?????? ?????? (Brno) ..................379
?????????? ??? ????????????
Robert Porter (Bristol).....................391
??????? ???????????? ????????????? ????????
A.	?. ?????? (????????).....................399
OCALIČ PODMIOTOWOSČ. PARA-EPISTOLÁRNĚ FORMY
W POLSKIEJ I CZESKIEJ PROZIE WSPÓLCZESNEJ
(NA PRZYKLADZIE \
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm017008
3 CZ-PrHAC
5 20180824145809.2
7 ta
8 170101m1996----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-210-1437-7
41 0# $a cze
44 ## $a xr
245 00 $a Litteraria humanitas 4 : $b Roman Jakobson / $c Odp. red. Mikulášek, Miroslav; výkon. red. Kšicová, Danuše; Pospíšil, Ivo
264 #1 $a Brno, $b MU ; $c 1996
300 ## $a 529 s.
520 ## $a Lingvistické příspěvky analyticky rozepsány
653 ## $a sborníky
653 ## $a literatura
653 ## $a lingvistika
653 ## $a Jakobson, Roman
659 $a 9.41 $x Časopisy a sborníky vydané v ČR
700 1# $a Mikulášek, Miroslav $e Odp. red. $4 aut
700 1# $a Kšicová, Danuše, $d 1932-2017 $e výkon. red.
700 1# $a Pospíšil, Ivo, $d 1952- $e výkon. red.
787 08 $i Recenze: $a Kopecký, Milan $t Germanoslavica $d 1996 $g 3 (8) , č. 2, s. 331-334.
787 08 $i Recenze: $a Skutil, Jan, $t SFFBU $d 2000 $g 48 , č. V 2, s. 103-104.
910 ## $a ABB047 $b XP III 16462
999 $a 967008
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link