Česká výslovnostní norma
Jiřina Hůrková

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
  No exemplars Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH
ÚVOD................................................................................................ 7
1.	Stručné dějiny snah o kultivovaní české	výslovnosti...................................... 8
2.	Dosud platné príručky................................................................... 10
3.	Východiska předkládané práce............................................................ 12
TRANSKRIPCE......................................................................................... 16
ORTOEPIE............................................................................................ 17
I.	Ortofonie jako součást ortoepie......................................................... 17
1.	Samohlásky.............................................................................. 17
1.1.	Odchylky v kvalitě samohlásek........................................................... 18
1.1.1.	Otevřené samohlásky..................................................................... 18
1.1.2.	Úzké samohlásky......................................................................... 19
1.2.	Odchylky v kvantitě samohlásek.......................................................... 19
2.	Souhlásky............................................................................... 20
2.1.	Odchylky oblastní....................................................................... 23
2.2.	Individuální odchylky (vady řeči)....................................................... 23
2.3.	Odchylky zaviněné oslabením artikulace.................................................. 24
II.	Ortoepická pravidla spojování hlásek	(vlastní ortoepie)................................. 24
1.	Spojování samohlásek.................................................................... 25
1.1.	Tzv. ráz v češtině...................................................................... 25
2.	Spojování souhlásek..................................................................... 27
2.1.	Spodoba (asimilace) znělostní........................................................... 27
2.1.1.	Spojování souhlásek párových............................................................ 28
2.1.2.	Spojení se souhláskami nepárovými....................................................... 28
2.1.3.	Spojení s předložkami s, se, pres....................................................... 29
2.1.4.	Výslovnost slov typu kresba, prosba, modlitba, svatba................................... 30
2.2.	Spodoba (asimilace) artikulační......................................................... 30
2.2.1.	Spojení sykavek a polosykavek........................................................... 30
2.2.2.	Výslovnost souhlásek	stejných....................................................... 31
2.2.3.	Výslovnost souhlásek	artikulačně příbuzných......................................... 32
2.2.4.	Výslovnost souhlásky	[j] v tvarech pomocného	slovesa být a v jiných spojeních . .	34
2.2.5	Nenormativní redukce	jiných souhláskových spojení................................... 35
2.2.6.	Souhláskové spojení s	nosovkami [m], [n], [ň]........................................ 36
2.2.7.	Přípustná zjednodušování souhláskových spojení.......................................... 36
III.	Slovní přízvuk........................................................................ 371
1.	Přizvukování slabičných	předložek.................................................. 38
1.1.	Odchylky v přizvukováni předložek původních........................................... 39
1.2.	Přizvukováni předložek	nepůvodních................................................. 40
2.	Vedlejší přízvuk...................................................................... 40
IV.	Zvukové prostředky větné.............................................................. 41 i
1.	Frázování............................................................................. 41
2.	Větný přízvuk......................................................................... 42
3.	Intonace ............................................................................. 43
3.1.	Intonační kadence větných úseků koncových............................................. 44
3.1.1.	Kadence vět oznamovacích (rozkazovacích a otázek doplňovacích)........................ 44
3.1.2.	Intonační kadence otázky zjišťovací................................................... 45
3.2.	Kadence větných úseků nekoncových..................................................... 45
3.3.	Nejčastější odchylky od normativní podoby kadencí..................................... 46
3.3.1.	Odchylky od normativní kadence zjišťovací otázky...................................... 46
3.3.2.	Odchylky od normativní kadence věty oznamovací........................................ 46
V.	Ortoepie slov přejatých............................................................... 47
1.	Zásady české výslovnosti slov přejatých............................................... 48
2.	Samohlásky v slovech přejatých........................................................ 49
2.1.	Kvalitativní náhrady samohlásek v slovech přejatých................................... 49
2.2.	Kvantita samohlásek v slovech přejatých............................................... 50
2.2.1.	Výslovnost samohlásek dlouhých........................................................ 51
2.2.2.	Výslovnost samohlásek dlouhých i krátkých (tzv. dublety).............................. 52
2.2.3.	Zakončení přejatých slov na -on....................................................... 53
2.2.4.	Výslovnost při tvoření a odvozování slov.............................................. 54
2.3.	Samohlásková spojení v přejatých slovech.............................................. 56
3.	Souhlásky v slovech přejatých......................................................... 58
3.1.	Souhlásky [s] — [z]................................................................... 58
3.2.	Souhlásky [k] — [g]................................................................... 61
3.3.	Výslovnost psaného x.................................................................. 62
3.4.	Souhlásková spojení v slovech přejatých............................................... 62
4.	Výslovnost citátových výrazů.......................................................... 64
5.	Výslovnost cizích vlastních jmen...................................................... 65
5.1.	Hlavní zásady výslovnosti cizích vlastních jmen....................................... 66
5.2.	Některé náhrady cizích hlásek......................................................... 66
5.3.	Kolísání ve výslovnosti francouzských jmen zakončených na [o], [e].................... 68
5.4.	Některé tendence ve výslovnosti cizích vlastních jmen................................. 69
VI.	Výslovnostní styly.................................................................... 70
LITERATURA....................................................................................... 74
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0157
3 CZ-PrHAC
5 20190815151901.7
7 ta
8 170101m1995----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85827-93-X
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Hůrková, Jiřina, $d 1933-2007 $4 aut
242 10 $a Czech Pronunciation Norm
245 10 $a Česká výslovnostní norma / $c Jiřina Hůrková
264 #1 $a Praha, $b Scientia $c 1995
300 ## $a 74 s.
520 ## $a Stručně o dějinách české výslovnosti; ortofonie, ortoepická pravidla spojování hlásek, slovní přízvuk, zvukové prostředky větné, ortoepie slov přejatých
653 ## $a výslovnost
653 ## $a normy
653 ## $a ortofonie
653 ## $a ortoepie
653 ## $a přízvuk slovní
653 ## $a čeština
659 $a 5.62 $x Spisovná výslovnost. Umělecký přednes. Jazyková kultura na divadle, v rozhlase, v televizi apod.
659 $a 5.11 $x Fonetika
787 08 $i Recenze: $a Palková, Zdena, $t Čeština doma a ve světě $d 1995 $g 3, č. 3, s. 219
910 ## $a ABB047 $b III 17022
997 $a JP
999 $a 950057
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a rs
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link