Angličtina pro jazykové školy 3. 5. vyd
Peprník, Jaroslav; Nangonová, Stella; Sparling, Don

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH
Úvodem
[1]	The Family
Starý — mladý
§ 1 Budoucí průběhový čas; § 2 Budoucnost (shrnutí a doplnění)
Opakování: otázka
Sociat Security Benefits (the Czech Republic and Britain)
Píseň: Hush. Little Baby
[2]	Jobs
Čas
§ 3 Průběhovost — neprůběhovost děje (shrnutí a doplnění)
Opakování: Should, ought to, I'd rather, I'd better Working Week, Holidays
[3]	Travelling by Bus and Underground in London. International Travel
Rychlý
§ 4 Poznámky ? minulému, předpřítomnému a přítomnému času ; § 5 Před-budoucí čas
Opakování: some, any, no, none
Some Thoughts on Transportation
Píseň: She’ll Be Coming Round the Mountain
[4]	Man and the Environment
Spojovací výrazy
§ 6 Příčina a následek; § 7 Genitiv (shrnutí a doplnění)
Opakování: every, each, all, both; the first + infinitiv The Czech Republic: A Brief Geographical Outline Píseň: llkley Moor
[5]	The Population of Britain Bydleni
§ 8 Shoda v čísle (shrnutí a doplnění) ; § 9 Vlastní jméno a člen Opakování: časové věty Southwest England Píseň: The Foggy Dew
[6]	On Food
Navštívit
§ 10 Příslovce míry; § 11 Poznámky ke stupňování
Opakování: podmínkové věty; vazba podmětu a předmětu s infinitivem
Czech and Slovak Cuisines
[7]	Czech Cultural Relations	With Foreign Countries	124
Spolu — spojil
§ 12 Předložka „z“; § 13 Zdůrazňování Opakování: stupňování; předložka by Two Czech Legends
[8]	In Town	]43
Rozměry
§ 14 Should, would, will po spojce i/; § 15 Předložka „do“
Opakování: účelové věty; souslednost časů In the Shopping Area Píseň: Molly Malone
[9]	Education in Britain	jgj
Mluvil
§ 16 Předložka „o“; § 17 Příslovečné určení způsobu Opakování: změna stavu Private Education in Britain
[10]	Fashion	jgO
Hodnotící výrazy
§ 18 Jednotka a celek; § 19 Is to + infinitiv Opakování: participiální vazby Fashion Through the Ages
[11]	Television	I97
Vidět
§ 20 Předložka „na“; § 21 Vazba podmětu s infinitivem (dodatky)
Opakování: so do I, neither do /; předložka na konci věty
Two Folk Heroes
Píseň : The Red River Valley
[12]	Exports, Imports	217
Koupit, prodat, darovat, půjčit
§ 22 Předložky „nad, pod, mezi“; § 23 Kráceni vět časových a příčinných infinitivem
Opakování: vztažné věty; předložkové vazby The ??
[13]	The Pleasures of Gardening. A Hike	236
Pohyb
§ 24 Předložka „??“; § 25 Gerundium (dodatky)
Opakování: způsobová slovesa
Sports in the Czech Republic. Basketball - Made in the U.S.A.
7
[14]	Holidays and Other Notable Days	254
Již
§ 26 Předložky „po, u“
Opakování: přípustkové věty; have st done Holidays and Other Notable Days in the U.S.A.
Píseň : The Twelve Days of Christmas
[15]	Lord of the Flies
Předpona „ne § 27 Předložky „přes, před“
Opakování: in — at Robinson Crusoe
[16]	Science and Technology
Ještě
§ 28 Nepravidelná slovesa 1 Opakování : zvolací věty The U.S. Space Program Píseň: Study War No More
[17]	From the Press
Teprve
§ 29 Nepravidelná slovesa II Opakování: vlastní jména a člen; přací věty The Daily Press
[18]	How Much Longer Will I Have to Study English?	311
§ 30 Nepravidelná slovesa III Varieties of English
Abecední slovníček anglicko-český	323
Abecední slovníček česko-anglický ? překladovým cvičením	353
272
286
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm013057
3 CZ-PrHAC
5 20180824145309.3
7 ta
8 170101m1995----xr ||||f||||||||||||eng||
20 ## $a 80-7168-289-6
41 0# $a eng
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Peprník, Jaroslav, $d 1927- $4 aut
100 1# $a Nangonová, Stella $4 aut
100 1# $a Sparling, Don $4 aut
245 10 $a Angličtina pro jazykové školy 3. 5. vyd / $c Peprník, Jaroslav; Nangonová, Stella; Sparling, Don
264 #1 $a Praha, $b Fortuna ; $c 1995
300 ## $a 367 s.
520 ## $a Pro pokročilé studenty. - Podle NK 11/1996, s. 10. - 6. vyd. ve Fortuně 1998. Klíč k 3. sv. zprac. S. Nangonová. Ostrava, Impex 1998. 93 s. - Podle ČNB-K 1999, 3461. Další vyd ve Fortuně v r. 2001. - Podle NK 6/2002, s. 1
653 ## $a angličtina
653 ## $a učebnice
653 ## $a školy jazykové
659 $a 6.23 $x Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
910 ## $a ABB047
999 $a 953057
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link