Česko-francouzská konverzace
Janešová, Jarmila; Prokopová, Libuše

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
FRANC1
VÝSLO'
OUZSKÁ
OVNOST
Y - ZKRATKY
15 PRONONCIATION FRANQUSE
INSCRIPTIONS
Nápisy Zkratky	23 29	Inscriptions Sigles - Abréviations
Čísla	37	Nombres
Základní číslovky	37	Adjectifs numéraux cardinaux
Matematické úkony	38	Les quatre operations
Řadové číslovky	38	Adjectifs numéraux ordinaux
Zlomky	40	Fractions
Desetinná čísla	40	Nombres décimaux
Kolikrát!	40	Combien de fois!
Kolik procent!	40	Quel pourcentage!
Míry - Váhy	40	Poids et Mesures
Tvary a rozměry	42	Formes et dimensions
Barvy	43	Couleurs
Určení místa	44	Indications de lieu
Kde!	44	Oú!
Kam! Kudy!	45	Oú! Par oú!
Určení času	45	Indications de temps
Kdy!	46	Quand!
Kolik je hodin!	47	Quelle heure est-il!
Týden -Dny	51	Les jours de la semaine
Den - Noc	53	Le jour - La nuit
Měsíce - Rok - Století	54	Les mois - L 'année - Le siěcle
Datum	55	La date
OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
Roční období'	56	Les quatre saisons
Svátky	56	Les tětes
Znamení zverokruhu	57	Signes du zodiaque
Světové strany	58	Les quatre points cardinaux
Světadíly	58	Continents
Země, jejich obyvatelé	59	Pays, leurs habitants et
a hlavní města		leurs capitales
3. BĚŽNÉ OBRATY		PHRASES CONVENTIONNELLES
Pozdravy	63	Salutations
Oslovení	64	Formules ďappel
Poděkování	65	Remerciements
Omluva	65	Excuses
Žádost - Upozornění	67	Demande - Avertissement
Otázky	68	Questions
Souhlas	70	Approbation
Nesouhlas	71	Désapprobation
Vyhýbavé odpovědi	72	Réponses évašives
Lítost	72	Regret
Spokojenost - Radost	72	Contentement - Joie
Nespokojenost - Rozhořčení	73	Mécontentement - Indignation
Obavy	73	Appréhension
Omyl	74	Erreur
Pochyby - Údiv	74	Doute - Étonnement
Ujištění - Slib	75	Assurance - Promesse
Rady - Mínění	75	Conseils - Opinions
		
Představování	76	Présentations
Mluvíte francouzský?	77	Vous parlez fran^ais?
lak se máte?	80	Comment allez-vous?
OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
Pozvání	81	Invitation
Návštěva	81	Visite
U stolu	83	Á table
Loučení	84	Prendre congé
Přání - Blahopřání	85	Souhaits - Félicitations
Soustrast	86	Condoléances
Zasahujeme do hovoru	87	On intervient dans la
		discussion
Na konferenci	87	Ä une conférence
Přípitek	89	Toast
5. OSOBNI ÚDAJE		ÉTAT CIVIL -
- VZHLED A		ASPECT PHYSIQUE ET
CHARAKTER		CARACTĚRE
Osobní údaje	90	État civil
Dotazník	90	Questionnaire
Věk	92	Age
Fyzický vzhled	93	Aspect physique
Lidské tělo	94	Corps humain
Charakterové vlastnosti	95	Traits de caractěre
6. RODINA - BYDLENÍ FAMILLE - HABITATION		
Rodina a příbuzenské	97	Familie et liens de
vztahy		parenté
Svatba - Manželství	97	Noces - Mariage
Děti	98	Enfants
Úmrtí	98	Décěs
Bydlení	102	Habitation
- POVOLÁNÍ		INSTRUCTION - PROFESSION
Jaké máte školní vzdělání?	109	Quelle formation scolaire
		avez-vous?
Kde pracujete?	116	ОП travaillez-vous?
7
OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
шяявннвн
Na hranicích	123	A la frontiěre
Pasová kontrola	123	Conlróle des passeports
Celní kontrola	124	Contrůle de douane
Zavazadla	124	Bagages
Kde je úschovna	125	Oú est la consigneř
zavazadelí		
Auto	127	Automobile
Máte autoí	127	Vous avez une voiturel
Pokyny při jízdě	128	Conseils au conducteur
Půjčovna aut	128	Location de voitures
Dotazy na cestu	128	On demande son
		chemin
Autostop	129	Auto-stop
Čerpací stanice	130	Station-service
Parkování - Garáž	130	Stationnement - Garage
Servis - Autoopravna	131	Garage - Atelier de réparation
Dopravní přestupek	132	Infraction au code de la route
Nehody	133	Accidents '
Vlak	141	Train
Informace	141	Renseignements
jízdenky	142	Billets
Na nástupišti	143	Sur le quai
Ve vlaku	144	Dans le train
Letadlo	146	Avion
Letecká společnost	146	Compagnie aérienne
Na letišti	148	Ä ľaéroport
Hlášení	148	Avis aux passagers
V letadle	149	Dans l'avion
Přílet - Tranzit	150	Arrivée - Transit
Lod	152	Bateau
Na molu	152	Sur la jetée
Na lodi	152	A bord
8
OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
Městská doprava	155	Transports urbains
Taxi	156	Taxi
Město	158	Ville
Prohlídka města	159	Visite de la ville
Cestovní kancelář	164	Agence de voyages
Banka	166	Banque
Směnárna	166	Bureau de change
V bance	167	Ä la banque
Peníze	167	Argent
9. UBYTOVÁNÍ		HÉBERGEMENT
Rezervace pokoje	170	Réservation d'une
		chambre
V hotelu	171	Л ľhôtel
Závady	173	Réclamations
Služby	173	Services
Odjezd	174	Départ
Ubytování v soukromí	175	Logement chez ľhabitant
Kempink	178	Camping
Máií hlad?	182	Tu as faim?
V restauraci	182	Au restaurant
Snídaně	183	Petit déjeuner
Oběd - Večeře	183	Déjeuner - Diner
Při jídle	185	En mangeant
Závady	186	Réclamations
Placení	187	Addition
Kuchyně - Stolování	187	Cuisine - Couvert
Ryby - Drůbež - Zvěřina	192	Poissons - Volaille
		- Cibier
Uzeniny	193	Charcuterie
Zelenina - Luštěniny	193	Légumes - Légumineuses
Ovoce	195	Fruits
Nápoje	196	Boissons
9
OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
Výrazy z francouzského jídelního lístku	198	Carte de restaurant íranqais
Názvy obchodu a služeb	205	Noms de magasins et de services
Nákupy	206	Achats
V obchodě	207	Dans un magasin
Cena	208	Prix
Výměna	209	Échange
Oprava	210	Reparation
Potraviny	210	Produits alimentaires
Prodej tabáku	213	Bureau de tabac
Knihkupectví	213	Librairie
Novinový Stánek	214	Kiosque ä journaux
Papírnictví	215	Papeterie
Dárky - Klenoty	216	Cadeaux - Bijoux
Látky	218	Tissus
Textilní galanterie	220	Mercerie
Konfekce - Pletené zboží	221	Confection - Bonneterie
- Prádlo		- Lingerie '
Obuv	225	Chaussures
Kožené zboží	227	Maroquinerie
Květinářství	227	Chez la fieuriste
Fotografické potřeby	228	Photo
Optik	230	Chez ľopticien
Hodinář	230	Chez I'horloger
Holič - Kadeřník	231	Chez le coiffeur
Pánské oddělení	232	Coiffeur pour hommes
Dámské oddělení	232	Coiffeur pour dames
Parfumerie	233	Parfumerie
Čistírna	236	Nettoyage ä sec
- Prádelna		- Laverie
10
OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
		
1 >£■ Г vy J1 /л ■ 1 tLEiUI'« |e lu někde blízko pošta?	237	1 V/JI L 1 LLLI 1 IvyliL Esl-ce qďil у a une poste prěs ďici?
Dopisy - Doporučené	237	Lettres - Envois
zásilky		recommandés
Posle restante	237	Poste restante
Balíky	238	Colis postaux
Telegramy	238	Télégrammes
Peněžní zásilky	238	Envois ďargent
Filatelistická služba	239	Philatélie
Poštovní schránka	239	Bolte aux lettres
Pohlednice - Dopisy	240	Cartes postales - Lettres
Pozdravy	240	Salutations
Začátek dopisu	240	Comment commencer
		une lettre
Závěrečné fráze	241	Comment terminer une lettre
Na obálce	242	Sur ľenveloppe
Adresa	242	Adresse
Telefon	245	Téléphone
Dá se odtud telefonovali	245	Peut-on téléphoner ďici і
Veřejný telefon	247	Téléphone public
Záznamník	248	Répondeur
VIE cultdrelleI
Divadlo	250	Théätre
U pokladny	250	Ä la caisse
V divadle	251	Au théätre
Kino	254	Cinéma
Hudba	257	Musique
Rozhlas	261	Radio
Televize	262	Télévision
Magnetofon	263	Magnétophone
Četba	265	Lecture
V knihovně	266	A la bibliothéque
Výtvarné umění	269	Arts plastiques
11
OBSAH
TABLE DES MATIĚRES
Kam jdete dnes večer?	275	Oii allez-vous ce soir?
Hry	275	jeux
Tanec	276	Danse
Záliby	277	Passe-temps favori
Sport	281	Sports
Atletika	282	Athlétisme
Fotbal	283	Football
Volejbal	284	Volley-ball
Zimní sporty	284	Sports ďh'iver
Na pláži	285	A la plage
1 Д.ІЛѴЛ» 1 \
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114507
3 CZ-PrHAC
5 20180824150638.3
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85927-46-2
41 0# $a cze
41 0# $a fre
44 ## $a xr
100 1# $a Janešová, Jarmila $4 aut
100 1# $a Prokopová, Libuše $4 aut
245 10 $a Česko-francouzská konverzace / $c Janešová, Jarmila; Prokopová, Libuše
264 #1 $a Praha, $b Leda ; $c 1999
300 ## $a 384 s.
520 ## $a Podle NK 21/1999, s. 5
653 ## $a francouzština
653 ## $a čeština
653 ## $a konverzace
659 $a 7.33 $x Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
910 ## $a ABB047
999 $a 9914507
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link