Makedonsko-český slovník s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše
Karel Hora, red. slovníkové části provedly Emilie Bláhová, Zdenka Ribarova, odd. gramatiky red. Zdenka Ribarova

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  637
OBSAH
Úvodem...................................................................................... 566
1.	Písmo a výslovnost ........................................................................ 567
1.1. Písmo ................................................................................. 567
1.2. Výslovnost............................................................................. 568
1.3. Znělostní spodoba..................:................................................... 571
1.4. Přízvuk................................................................................ 572
2.	Makedonské hlásky ve srovnání s českými ................................................... 573
3.	Podstatné jméno ........................................................................... 576
3.1. Rod ................................................................................... 576
3.2. Mluvnické číslo ....................................................................... 578
3.2.1.	Tvoření	čísla množného (prostého) ........................................ 578
3.2.2.	Množné	číslo počítané ................................................... 584
3.2.3.	Množné	číslo sběrné...................................................... 585
3.3. Pád ................................................................................... 587
3.3.1. Vokativ........................................................................ 588
3.3.2. Genitiv a dativ.............................................................. 590
3.3.3. Instrumentál................................................................. 591
3.3.4. Akuzativ .................................................................... 591
3.3.5. Tzv. závislý tvar............................................................ 591
3.3.6. Akuzativ a dativ podst. jmen určitých ......................................... 592
3.3.7.	(České)	pády předložkové........................................ 593
3.4. Kategorie určitosti ................................................................. 593
3.5. Stupňování............................................................................. 594
4. Přídavná jména ............................................................................. 594
4.1. Rod a číslo............................................................................ 594
4.2. Pád ................................................................................... 597
4.3. Určitost .............................................................................. 597
4.4. Stupňování............................................................................. 597
5. Zájmena .................................................................................... 599
5.1. Zájmena osobní ........................................................................ 599
5.2. Zájmena icoj, иіто; чиј, некој, никој, секој, нетто, ништо, сешто 602
5.3. Zájmena ukazovací...................................................................... 604
5.4. Zájemena tázací a vztažná.............................................................. 605
5.5. Zájmena přivlastňovací ................................................................ 607
5.6. Zájmena сиопі, сё...................................................................... 608
5.7. Ostatní zájmena ....................................................................... 609
6. Číslovky.................................................................................... 610
6.1. Číslovky základní a řadové - přehled................................................... 610
6.2. Číslovky základní...................................................................... 612
638
6.3. Číslovky řadové..................................................................... 615
6.4. Číslovky druhové a násobné ......................................................... 615
6.5.	Zlomky .............................................................................. 615
7. Člen ....................................................................................... 616
7.1.	Člen se souhláskou iu,	n,	н ....................................................... 616
7.2.	Tvoření členu........................................................................ 616
7.3.	Prívlastkov;! spojení se	členem ..................................................... 617
8.	Příslovce................................................................................ 618
9.	Sloveso................................................................................. 618
9.1. Čas ................................................................................ 619
9.1.1. Čas přítomný ................................................................ 619
9.1.2. Čas budoucí.................................................................. 619
9.1.3. Prostý minulý čas: imperfektum a aorist ....................................... 620
9.1.4. Perfektum ..................................................................... 620
9.1.5. Budoucí čas v minulosti........................................................ 620
9.1.6. Předminulý čas I. a II......................................................... 620
9.1.7. Předbudoucí čas ............................................................. 621
9.1.8. Tvoření časů složených....................................................... 621
9.2. Způsob ............................................................................. 622
9.2.1. Oznamovací způsob ............................................................. 622
9.2.2. Rozkazovací způsob............................................................. 622
9.2.3. Podmiňovací způsob ............................................................ 623
9.2.4. Způsob nepřímý ................................................................ 623
9.3. Slovesný rod ....................................................................... 623
9.4. Slovesný vid ....................................................................... 623
9.5. Zápor .............................................................................. 624
9.6. Přehled slovesných tvarů.............................................................. 624
9.6.1. Čas přítomný .................................................................. 624
9.6.2. Čas budoucí.................................................................... 625
9.6.3. Imperfektum a aorist .......................................................... 626
9.6.4. Perfektum 1.................................................................... 627
9.6.5. Perfektum II................................................................... 628
9.6.6. Budoucí čas v minulosti ....................................................... 629
9.6.7. Předminulý čas 1. a II......................................................... 629
9.6.8. Předbudoucí čas ............................................................... 630
9.6.9. Rozkazovací způsob............................................................. 630
9.6.10. Podmiňovací způsob ........................................................... 630
9.6.	i 1. Nepřímý způsob ......................................................... 631
9.6.12. Trpný rod..................................................................... 631
9.6.13. Příčestí l-ové................................................................ 631
9.6.14. Příčestí trpné, n/t-ové ...................................................... 632
9.6.15. Přechodník.................................................................... 633
9.6.16. Podstatné jméno slovesné ..................................................... 634
10. Pořadí „malých“ slov při slovese ....................................................... 634
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114478
3 CZ-PrHAC
5 20200813105749.1
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85494-51-5
41 0# $a cze
41 0# $a mac
44 ## $a xr
100 1# $a Hora, Karel $4 aut
245 10 $a Makedonsko-český slovník s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše / $c Karel Hora, red. slovníkové části provedly Emilie Bláhová, Zdenka Ribarova, odd. gramatiky red. Zdenka Ribarova
264 #1 $a Praha, $b Euroslavica $c 1999
300 ## $a 638 s.
520 ## $a V předmluvě medailon K. Hory (slavista, bulharista, 1904-1996) a F. V. Mareše (filolog, 1922-1994)
653 ## $a makedonština
653 ## $a čeština
653 ## $a slovníky
653 ## $a mluvnice
653 ## $a Mareš, František Václav
653 ## $a Hora, Karel
653 ## $a lingvisté
659 $a 3.12 $x Makedonština
659 $a 5.32 $x Lexikografie
659 $a 9.12 $x Dějiny lingvistické práce na území Československa (1945-1993)
700 1# $a Bláhová, Emilie, $d 1931-2016 $e Redaktor, výkonný redaktor $4 red
700 1# $a Ribarova, Zdenka, $d 1945-2019 $e Redaktor, výkonný redaktor $4 red
787 08 $i Recenze: $a Stankovska, Petra, $t Slavia $d 2000 $g 69, č. 2, s. 219-221
787 08 $i Recenze: $a Trajkova, Katica $t Literaturen zbor (Skopje) $d 2001 $g 48, č. 1-2, s. 125-126
910 ## $a ABB047 $b XS III 17980
999 $a 9914478
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a rs99m
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link