Stavba, tvoření a význam slov
Tvarosloví - druhy slov. 2., uprav. vyd
Topil, Zdeněk; Bičíková, Vladimíra

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH
STAVBA SLOVA
Koren ............................................................................6
Predpona, prípona, Koncovky......................................................16
TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV
Odvozování.......................................................................24
Slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova....................................... 34
Skládáni a zkracování............................................................38
Přejímáni........................................................................40
VÝZNAM SLOV
Jednoznačná a mnohoznačná slova..................................................42
Slova významové a) souřadná, b) nadřazená a podřazená............................44
Synonyma.........................................................................46
Homonyma.........................................................................48
Antonyma.........................................................................48
Sousloví.........................................................................50
Odborné názvy (termíny)..........................................................52
Ustálená slovní spojení..........................................................52
TVAROSLOVÍ
Slovní druhy.....................................................................54
1.	Podstatná jména...............................................................56
2.	Prídavná jména................................................................60
3.	Zájmena.......................................................................62
4.	Číslovky......................................................................64
5.	Slovesa .................................................................... 66
6.	Příslovce.....................................................................68
7.	Předložky.....................................................................70
8.	Spojky........................................................................72
9.	Částice.......................................................................72
10.	Citoslovce....................................................................74
Souhrnná cvičení.................................................................76
Co víme o slově
78
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114447
3 CZ-PrHAC
5 20180824150631.2
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85808-67-6
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Topil, Zdeněk $4 aut
100 1# $a Bičíková, Vladimíra $4 aut
245 10 $a Stavba, tvoření a význam slov : $b Tvarosloví - druhy slov. 2., uprav. vyd / $c Topil, Zdeněk; Bičíková, Vladimíra
264 #1 $c 1999
300 ## $a 79 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1999, 9225. 1. vyd. 1993
653 ## $a čeština
653 ## $a učebnice
653 ## $a školy základní
653 ## $a morfologie
653 ## $a tvoření slov
659 $a 5.69 $x Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
773 1# $t Český jazyk s Tobiášem / $a Topil, Zdeněk $a Bičíková, Vladimíra $d Havlíčkův Brod, Tobiáš ; 1995-
910 ## $a ABB047
996 $a 957254
997 $a 7254
999 $a 9914447
1002 $a a
1020 $a netisknout
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link