Česko-španělská obchodní korespondence
Dynda, Antonín; Dyndová, Eva

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Obsah
Obsah
Předmluva..................................................................XV
Úvod.....................................................................XVII
1.	Organizace a průzkum trhu..............................................2
1.1 Struktura trhu......................................................2
1.2 Zastoupení..........................................................8
1.3 Průzkum trhu.......................................................18
1.3.1 Základní informace..........................................18
1.3.2 Komoditní průzkum...........................................20
1.3.3 Cenový průzkum..............................................24
2.	Poptávka..............................................................34
2.1 Vyžádání nabídky...................................................34
2.1.1 Vyžádání nabídky od nových dodavatelů.......................34
2.1.2 Vyžádání nabídky od zavedených dodavatelů...................42
2.2 Odpověď na poptávku................................................48
2.2.1 Předběžná odpověď...........................................48
2.2.2 Vyjasňování, odkaz..........................................52
2.2.3 Záporná odpověď.............................................56
3.	Nabídka...............................................................64
3.1	Nabídka z vlastní iniciativy......................................64
3.1.1 Nábor u nových zákazníků....................................64
3.1.2 Nábor u známých zákazníků...................................68
3.1.3 Nabídka skladového zboží....................................74
3.1.4 Nabídka volné výrobní kapacity..............................78
3.1.5 Nabídka novinky.............................................80
V
Obsah
3.1.6 Nabídka vzorků........................................................84
3.2	Nabídka na základě poptávky................................................88
3.2.1	Nabídka odpovídající poptávce........................................88
3.2.2	Nabídka se změnou....................................................98
3.2.3	Protinabidka........................................................102
3.3	Náležitosti nabídky.......................................................108
3.3.1	Formulář nabídky....................................................108
3.3.2	Popis zboží.........................................................110
3.3.3	Jakost a provedení..................................................110
3.3.4	Balení..............................................................112
3.3.5	Množství............................................................114
3.3.6	Cena a dodací podmínky..............................................116
3.3.7	Pojištění...........................................................118
3.3.8	Dodací lhůta........................................................118
3.3.9	Platební podmínky...................................................120
3.3.10 Servis, záruky......................................................120
3.3.11 Platnost nabídky....................................................122
3.4	Dodatečné změny, opravy, storno, urgence..................................124
3.5	Pokyny zástupci...........................................................130
3.6	Odpovědna nabídku.........................................................136
3.6.1	Předběžná odpověď...................................................136
3.6.2	Vyjasňováni nabídky, vyžádání údajů, vzorků.........................140
3.6.3	Protinabidka........................................................144
3.6.4	Odmítnutí nabídky...................................................150
4.	Cena............................................................................156
4.1 Cena z hlediska kupujícího..................................................156
4.1.1	Vyžádání cenové informace...........................................156
4.1.2	Snížení ceny........................................................158
4.1.3	Stanovisko ke zvýšení ceny..........................................166
4.2 Cena z hlediska prodávajícího...............................................170
4.2.1	Oznámení ceny.......................................................170
4.2.1.1 Předběžné sdělení, vyjasňování...............................170
4.2.1.2 Konkrétní cenová informace...................................174
4.2.1.3 Cenové pokyny zástupci.......................................178
4.2.2 Změna ceny...........................................................182
4.2	2.1 Sníženi ceny...............................................182
4 2.2.2 Zvýšení ceny.................................................190
VI
Obsah
4.2.2.3 Oprava ceny.................................................194
4.2.2.4 Pokyn zástupci..............................................198
5. Platební podmínky................................................................206
5.1 Z hlediska kupujícího......................................................206
5.1.1 Vyjasňování.........................................................206
5.1.2	Způsob	placení....................................................208
5.1.2.1	Platba předem..............................................208
5.1.2.2	Dokumentární akreditiv.....................................210
5.1.2.3	Speditérská a bankovní dobírka.............................212
5.1.2.4	Proti dokumentům...........................................214
5.1.2.5	Úvěr krytý.................................................216
5.1.2.6	Úvěr volný.................................................218
5.2 Z hlediska prodávajícího...................................................220
5.2.1 Vyjasňování.........................................................220
5.2.2	Způsob	placení....................................................224
5.2.2.1	Platba předem..............................................224
5.2.2.2	Dokumentární akreditiv.....................................228
5.2.2.3	Speditérská a bankovní dobírka.............................232
5.2.2 4 Proti dokumentům............................................234
5.2.2 5 Úvěr krytý..................................................236
5.2.2 6 Úvěr nekrytý................................................238
6. Objednávka.......................................................................244
6.1 Z hlediska kupujícího......................................................244
6.1.1	Zadáni	objednávky.................................................244
6.1.1.1	Předběžná objednávka.......................................244
6.1.1.2	Závazná objednávka.........................................246
6.1.1.3	Urgence potvrzení objednávky...............................252
6.1.2	Průběh	vyřizování objednávky......................................254
6.1.2.1	Dotazy a změny.............................................254
6.1.2.2	Urgence dodávky............................................260
6.1.3 Storno objednávky...................................................262
6.2 Z hlediska prodávajícího...................................................268
6.2.1 Příjem objednávky...................................................268
6.2.1.1 Předběžná zpráva, vyjasňování...............................268
6.2.1.2 Návrh změn..................................................270
6.2.2 Potvrzení objednávky................................................274
VII
Obsah
6.2.2.1 Průvodní dopis..............................................274
6.2.2.2 Dodatečné opravy, urgence souhlasu..........................280
6.2.3 Průběh vyřizování objednávky.........................................282
6.2.4 Odmítnutí objednávky.................................................290
6.2.5 Storno objednávky....................................................294
7. Expedice, fakturace...............................................................302
7.1	Z hlediska kupujícího.....................................................302
7.1.1 Odesílací pokyny.....................................................302
7.1.2 Fakturační pokyny....................................................306
7.1.3	Změny v expedici....................................................308
7.1.4	Urgence odesláni zboží..............................................314
7.1.5	Převzetí zásilky....................................................316
7.2	Z hlediska prodávajícího..................................................320
7.2.1	Příprava expedice...................................................320
7.2.2	Změny v expedici....................................................328
7.2.3 Odesílací avíza a pokyny.............................................334
7.2.3.1 Avízo odběrateli............................................334
7.2.3.2 Pokyny místnímu speditérovi.................................338
7.2.3.3 Pokyny zahraničnímu speditérovi.............................340
7.2.3.4 Pokyny přístavnímu speditérovi..............................342
7.2.4 Fakturace, vystaveni a odeslání dokladů..............................344
7.2.5 Předání zásilky......................................................348
8. Inkasní problémy..................................................................354
8.1	Z hlediska kupujícího.....................................................354
8.1.1 Odmítnutí zásilky, inkasních dokladů.................................354
8.1.2 Žádost o změnu platební lhůty........................................358
8.1.3 Stanovisko к vymáhání pohledávky.....................................360
8.1.4 Provedení úhrady.....................................................366
8.2	Z hlediska prodávajícího..................................................368
8.2.1 Stanovisko к nepřevzetí zásilky, inkasních dokladů...................368
8.2.1.1 Upozornění odběrateli.......................................368
8.2.1.2 Pokyny speditérovi..........................................374
8.2.1.3 Pokyny bance................................................380
8.2	1 4 Pokyny zástupci............................................384
8.2.1.5 Akreditívni závady..........................................388
8.2.2 Vymáháni pohledávky..................................................392
VIII
Obsah
8.2.2.1 Stanovisko к žádosti o odloženi platby..................392
8.2.2.2 Upomínky splatných pohledávek...........................394
8.2.2.3 Vymáhání u speditéra....................................402
8.2 2.4 Pokyny zástupci.........................................404
8.2.3	Potvrzení příjmů úhrady........................................408
9. Reklamace...................................................................416
9.1 Z hlediska kupujícího.................................................416
9.1.1	Předběžná reklamace............................................416
9.1.2	Uplatnění reklamace............................................420
9.1.3	Urgence vyřízení reklamace.....................................430
9.2 Z hlediska prodávajícího..............................................434
9.2.1	Předběžné vyjádření, odkaz.....................................434
9.2.2	Uznání reklamace...............................................440
9.2.2.1	Bezvýhradné uznání......................................440
92.2.2 Uznání reklamace s výhradou, kompromis...................446
9.2.3	Zamítnuti reklamace............................................452
9.2.4	Pokyny zástupci................................................462
10. Různé......................................................................472
10.1 Korespondence s hotely, ubytování, konference.......................472
10.2 Návštěvy, program jednání...........................................476
10.3 Korespondence s bankou..............................................482
10.4 Děkovné dopisy, gratulace, kondolence...............................492
10.5 Změna adresy, změna ve vedení firmy.................................494
10.6 Veletrhy, výstavy...................................................498
10.7 Informace o firmách.................................................500
Rejstřík...................................................................... 507
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0114330
3 CZ-PrHAC
5 20180824150620.4
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85856-65-4
41 0# $a cze
41 0# $a spa
44 ## $a xr
100 1# $a Dynda, Antonín $4 aut
100 1# $a Dyndová, Eva $4 aut
245 10 $a Česko-španělská obchodní korespondence / $c Dynda, Antonín; Dyndová, Eva
264 #1 $a Praha, $b Pragoeduca ; $c 1999
300 ## $a 531 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1999, 6492
653 ## $a čeština
653 ## $a španělština
653 ## $a korespondence obchodní
653 ## $a terminologie
659 $a 7.1 $x Španělština
910 ## $a ABB047
999 $a 9914330
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link