Návraty bez konce
Studie k starší české literatuře
Kolár, Jaroslav; K vyd. připrav., rejstř. a autorovu bibliogr. sest. Jiroušková, Lenka

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  7
? ? S ? II
? žánrovému statutu děl starší české literatury 9
O mezidruhových kontextech v české literatuře 16.-17. století 17
? transformaci středověkého žánrového systému v literatuře husitské doby 33
Kodex gigas a otázka jeho sémiotické interpretace 43
Staročeská bajka o lišce a džbánu 59
? otázce alegorických plánů ? staročeských povídkách o Štilfridovi a Bruncvíkovi 67
? dataci staročeského Rozmlouvání člověka se Smrtí 88
Rozmlouvání člověka se Smrtí v české poezii 15. století 104
? počátkům české renesanční prózy 119
Takzvaná mapa Čech Mikuláše Klaudiána 145
Erasmovská recepce v české literatuře předbělohorské doby 174
? funkci topografie v myšlení a literatuře humanistické doby 181
? podobám epičnosti v Hájkově kronice 187
? typologii české historické prózy z období humanismu 195
Ze vztahů mezi lidovou, pololidovou a náročnou literaturou v 16. století 208
Čerti v Prosenické Lhotě aneb o kategorii pravdivosti 223
Jan Kochanowski, česká literatura 16.-17. století a otázky literární komparace 230
8
Komenského Labyrint ve vztahu ? české literární produkci 16. století 244
Labyrint jako modelové dílo literární práce J. A. Komenského 250
Mezi kronikářstvím a zábavnou prózou 256
? dramaturgii českého lidového divadla 271
Studnice romantického historismu v českém obrození a její iniciátor 285
Jiráskův Horymír a Bruncvík a jejich předlohy 299
Seznam zkratek 521 Ediční poznámka 522 Rejstřík anonymních literárních děl 524 Jmenný rejstřík 526 Bibliografie Jaroslava Kolára 1. Původní práce 555 II. Překlady 552 lil. Činnost ediční 555 IV. Činnost redakční 554
V. Autorská spolupráce na kolektivních dílech 554 Soupis periodik s příspěvky Jaroslava Kolára 555 Soupis sborníků s příspěvky Jaroslava Kolára 557
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0113726
3 CZ-PrHAC
5 20180824150549.1
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7108-190-6
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Kolár, Jaroslav, $d 1929-2013 $4 aut
242 10 $a Essays on the Old Czech Literature.
245 10 $a Návraty bez konce : $b Studie k starší české literatuře / $c Kolár, Jaroslav; K vyd. připrav., rejstř. a autorovu bibliogr. sest. Jiroušková, Lenka
264 #1 $a Brno, $b Atlantis ; $c 1999
300 ## $a 358 s.
520 ## $a Výbor z literárních studií věnovaný mj. také jednotlivým stč. památkám.
653 ## $a literatura
653 ## $a čeština stará
653 ## $a bajky
653 ## $a kroniky
653 ## $a humanismus
653 ## $a Komenský, Jan Amos
653 ## $a prózy historické
659 $a 5.43 $x Varia
700 1# $a Jiroušková, Lenka, $d 1971- $e K vyd. připrav., rejstř. a autorovu bibliogr. sest. $4 aut
787 08 $i Recenze: $a Hrabánek, Jakub $t Čeština doma a ve světě $d 1999 $g 7 , č. 3-4, s. 226-227.
787 08 $i Recenze: $a Šmahelová, Hana $t Česká literatura $d 2000 $g 48 , č. 4, s. 437-439.
787 08 $i Recenze: $a Vidmanová, Anežka, $t Česká literatura $d 2000 $g 48 , č. 5, s. 554-556.
787 08 $i Recenze: $a Beneš, Bohuslav $t Český lid $d 2002 $g 89 , č. 1, s. 81-83.
787 08 $i Recenze: $a Malura, Jan, $t Studia Comeniana et historica $d 2001 $g 31 , č. 65-66, s. 230-232.
787 08 $i Recenze: $a Valášek, Martin $t Acta Comeniana $d 2000 $g 14 (38), s. 267-273.
787 08 $i Recenze: $a Spunar, Pavel, $t Listy filologické $d 2000 $g 123 , č. 1-2, s. 210-211.
787 08 $i Recenze: $a Borovská, Hana $t Časopis Matice moravské $d 2000 $g 119 , č. 1, s. 257-259.
787 08 $i Recenze: $a Sippl, Carmen $t Die Welt der Slaven $d 2000 $g 45 , č. 2, s. 391-392.
910 ## $a ABB047 $b III 17966
999 $a 9913726
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link