Uvedení do klasické staroslověnštiny
Josef Bartoň

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Ill
Obsah
Předmluva autora .................................................... VII
Úvod
Cyrilská abeceda, konvenční výslovnost .............................. 1
1.	cvičení
Skloňování substantiv: o-kmenová deklinace (maskulina) §29 ..........5
2.	cvičení
Skloňování substantiv: o-kmenová deklinace (neutra) §32 Slovesné třídy a prézentní koncovky tematických sloves §63, §65
I.	třída slovesná §66 ............................................... 7
3.	cvičení
Skloňování substantiv: a-kmenová deklinace §34
Jmenné skloňování adjektiv: a- a o-kmeny §50
Skloňování substantiv: jo-kmeny a hjo-kmeny (maskulina) §30
II.	třída slovesná §67 .............................................. 10
4.	cvičení
Skloňování substantiv: jo-kmeny a bjo-kmeny (neutra) §31
III.	třída slovesná §68 ............................................. 13
5.	cvičení
Skloňování substantiv: ja- a hja-kmenová deklinace §35 Jmenné skloňování adjektiv: jo-, ja- a bjo-, hja-kmeny §50
IV.	třída slovesná §69 ............................................. 16
6.	cvičení
Skloňování substantiv: i-kmenová deklinace §§36-37
Aorist asigmatický a sigmatický (starší a mladší) §§73-74 ........... 19
7.	cvičení
Skloňování substantiv: u-kmenová deklinace §38 Prézens atematických sloves §64 ...............
8.	cvičení
Skloňování substantiv: nt-kmenová deklinace §41 Aorist atematických sloves §73 ................
9.	cvičení
Skloňování substantiv: n-kmenová deklinace (neutra) §40 Skloňování substantiv: s-kmenová deklinace §42 Imperfektum §72 ..........................................
10.	cvičení
Skloňování substantiv: n-kmenová deklinace (maskulina) §39 Imperativ §71 ................................................
11.	cvičení
Zájmeno *jb, *ja, *je: rodová zájmena měkkého skloňování §47 Participium perfekta aktiva (1-ové) §77 Perfektum, plusquamperfektum §77
Kondicionál §77.2 .......................................
12.	cvičení
Skloňování substantiv: r-kmenová deklinace §44 Zájmena bezrodá (osobní a zvratné) §45 Futurum I. §75
Supinum §76 ..................................
13.	cvičení
Skloňování substantiv: 'hv-kmenová deklinace §43 Zájmena ??, ta, to; rodová zájmena tvrdého skloňování §46 Zájmeno ???? §48 .............................................
v
14.	cvičení
Zájmeno ????, ????, ???? §47 Zájmeno ??, ??, ?? §48
Participium prézentu aktiva (nt-ové) §§80-82 ........................ 39
15.	cvičení
Participium préterita aktiva (s-ové) §§80-82
Participium doplňkové předmětné §82.4 ............................... 42
16.	cvičení
Participium prézentu pasíva (m-ové) §78 Participium perfekta pasíva (n- a t-ové) §79
Pasívum §79 ........................................................  45
17.	cvičení
Dativ absolutní §82.5
Číslovky základní §56 ................................................ 48
18.	cvičení
Složené skloňování adjektiv §§50-52
Stupňování adjektiv §§53-55 .......................................... 51
19.	cvičení
Složené skloňování participií §81
Participium přívlastkové ............................................. 55
20.	cvičení
Věty žádací a účelové §§105,106.6
Souvětí podmínková §106.7 ............................................ 58
21.	cvičení
Dativ adnominální §59.II.a Dativ s infinitivem §75.2b Zájmeno ??? ve funkci řeckého členu §98
60
VI
22.	cvičení
Hlaholská abeceda §§17-21
Nejdůležitější zkratky .............................................. 63
Rejstřík ............................................................ 66
?
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0113487
3 CZ-PrHAC
5 20190429114307.7
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-7184-980-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Bartoň, Josef, $d 1966- $4 aut
242 10 $a Introduction to Old Church Slavonic
245 10 $a Uvedení do klasické staroslověnštiny / $c Josef Bartoň
264 #1 $a Praha, $b Karolinum $c 1999
300 ## $a 69 s.
520 ## $a Pro studenty teologie a neslavisty
653 ## $a staroslověnština
653 ## $a skripta VŠ
659 $a 2.03 $x Staroslověnština
910 ## $a ABB047 $b X III 17953
997 $a JP
999 $a 9913487
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link