Jak napsat odborný text
Světla Čmejrková, František Daneš, Jindra Světlá

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  OBSAH
PŘEDMLUVA
1	¦ OD JAZYKA VĚDY KE KOMUNIKACI
VE VEDE..........................................
i1.1	Variabilita a normy vědeckého vyjadřování..........
/1.2 Psanost a mluvenost ve vědě........................
H.3 Vliv cizích jazyků a norem .........................
1.4	Zájem o rétoriku vědeckého vyjadřování..............
1.5	Společenství jazykové a společenství diskursní......
1.5.1	Diskursní společenství a jeho funkce.....
#	1.5.2 Experti a zasvěcování nových členů společenství
17
17
18
19
20 21 21 23
2	¦ MEZIKUĽTURNÍ KOMUNIKACE . . .
2.1	Jazykové a kulturní rozdíly ve vědeckém vyjadřování
^ 2.2 Kulturně odlišné intelektuální styly...........
2.3	Český vědecký diskurs v mezikulturním kontextu ... j* 2.4 Charakteristické rysy českého intelektuálního stylu .
2.4.1	Modalizovanost .....................
a	2.4.2 Autorská skromnost .................
2.4.3	Kompoziční volnost..................
. . 25
____25
____26
____28
____28
____28
.... 29 .... 30
3	¦ ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ
VE VĚDECKÉM VYJADŘOVÁNI. .
_ 3.1 Vědecké vyjadřování v české stylistice.........
3.2	Vědecké vyjadřování v pohledu anglosaském ....
“3.3 Psaní vědeckých textů jako pedagogická disciplína
3.3.1	Psaní kognitivní a psaní komunikativní ....
3.3.2	Je výuka psaní na školách dostačující? -
4	¦ ŽÁNROVÁ DIFERENCIACE VĚDECKÉHO
DISKURSU......................................37
4.1	Typy vědeckých textů a rozrůzněnost disciplín.37
31
31
32
33
33
34
7
\\4.2 Obory přírodovědné a obory humanitní.............
4.3	Texty vědecké, naučné, popularizační a učební...
4.4	Obecné požadavky kladené na vědeckou komunikaci
4.5	Různé jazykové kódy a registry vědeckého
vyjadřování.....................................


38


38


39


40
5	¦ AUTOR, ČTENÁŘ A DALŠÍ SUBJEKTY
V TEXTU....................................................
5.1	Sociální a interakční charakter vědeckého textu............43
5.2	Autor.........................................................
5.2.1	Autorský plurál a plurál inkluzivní.............45
5.2.2	Neosobní vyjadřování ...........................46
5.2.3	Autor v 1. osobě singuláru .....................47
5.3	Čtenář........................................................
5.3.1	Čtenář zasvěcený a laik..........................49
5.3.2	Popularizační zaměření textu.....................50
5.4	Interakční povaha vědeckého textu...........................52
5.4.1	Strategie zdvořilosti............................53
5.4.2	Ohled na tvář vědecké obce ......................56
5.5	Další subjekty v textu.....................................57
5.6	Strategie kritické a polemické ............................58
5.7	Obraznost ve vědeckém textu a jiné strategie uvolnění ... 60
6	¦ KANONICKÉ ČÁSTI VĚDECKÉHO TEXTU....................................................
6.1	Titulek a jeho typy..................................
6.1.1	Titulky naznačující/specifikující téma.....
6.1.2	Titulky formulované jako otázky ...........
6.1.3	Titulky obsahující rematickou informaci ...
6.1.4	Titulky specifické - obsahující citace a výroky ..
6.1.5	Strategie titulků: zobecnění, zpřesnění, obraznost
63
63
64
69
70
71
a názornost....................................... 72
6.2	Abstrakt ......................................................
6.2.1	Smysl a funkce abstraktů..........................72
6.2.2	Obsahová struktura abstraktu a jeho typy ........73
6.2.3	Některé charakteristické jazykové a slohové jevy ... 80
6.3	Kompozice vědeckého článku ..................................83
6.3.1	Proces psaní a jeho produkt.......................83
8
6.3.2	Kompoziční struktura vědeckého článku. 84
6.3.3	Model IMRAD (Introduction - Methods - Results
- Discussion) .......................... 88
6.3.4	Analýza kompozice českých odborných článků .... 92
6.4	Shrnutí .......................................100
7	¦ CO DRŽÍ TEXT POHROMADĚ A DÁVÁ MU SMYSL...........................................??
KOHERENCE TEXTU A JEJÍ PROSTŘEDKY
7.1	Podstata a druhy koherenčních vztahů ......................105
7.2	Čím začít a jak pokračovat.................................109
Vztahy tematické
7.2.1	Rozvíjení tematické linie ......................109
7.2.2	Tematické posloupnosti a jejich typy ...........111
7.2.3	Konkretizace typů tematických posloupností v textu 118
7.3	Vzájemné souvislosti mezi událostmi nebo ději .............121
Vztahy obsahově-logické
7.3.1	Podstata a druhy obsahově-logických vztahů .....121
7.3.2	Vztahy povahy příčinné: příčina/důvod, podmínka,
přípustka, účel ...................................123
7.3.3	Vztahy časové: současnost, předčasnost, následnost 133
7.3.4	Vztahy charakteru souřadného: slučovací,
odporovací, konfrontační, alternativní ......138
7.4	Opakovaný výskyt téhož předmětu řeči .................145
7.5	Jak výklad uspořádat a jak při něm postupovat.........148
Vztahy (funkce) kompoziční
7.5.1 O kompozici obecně..........................148
7.5.2	Kompoziční funkce na různých úrovních textu -149
7.5.3	Typy kompozičních funkcí ....................149
8	¦ OD VÝPOVĚDI ? ODSTAVCI A KE
KAPITOLE............................................161
ČLENĚNI TEXTU NA ODSTAVCE A VYŠŠÍ CELKY
162
162
8.1	Obecná charakteristika odstavce .
8.2	Principy členění textu na odstavce
9
8.3	Tematická	výstavba odstavce.............................164
8.4	Počátky a	konce odstavců ...............................168
8.4.1	Počátky odstavců .............................168
8.4.2	Konce odstavců ...............................171
8.5	Výstavba odstavcových skupin...........................173
8.6	Síť orientačních výrazů v textu. Mezititulky...........174
8.6.1	Orientátory...................................174
8.6.2	Mezititulky...................................175
8.7	Celková lineární segmentace textu a její hierarchie ...177
9	¦ MODALITY SDĚLOVÁNÍ....................................181
9.1	Jaké záměry spojujeme se svým sdělením.................181
Komunikační (ilokuční) funkce
9.1.1	Komunikační funkce prostě sdělovací (oznamovací
a formulační) a její modifikace ...............181
9.1.2	Komunikační funkce tázací ....................183
9.1.3	Komunikační funkce výzvová....................185
9.2	Jakou platnost připisujeme své výpovědi ...............186
Modality výpovědi
9.2.1	Co by (ne)mělo nebo (ne)mohlo být. (Modalita
deontická či voluntativní) ....................187
9.2.2	Jak jste si jisti svým tvrzením? (Modalita epistěmická
či jistotní) ..................................189
9.2.3	Oslabování platnosti výpovědi („hedging\
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0113261
3 CZ-PrHAC
5 20191210133921.5
7 ta
8 170101m1999----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 80-85927-69-1
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Čmejrková, Světla, $d 1950-2012 $4 aut
100 1# $a Daneš, František, $d 1919-2015 $4 aut
100 1# $a Světlá, Jindra $4 aut
242 10 $a How to Write Special Texts
245 10 $a Jak napsat odborný text / $c Světla Čmejrková, František Daneš, Jindra Světlá
264 #1 $a Praha, $b Leda $c 1999
300 ## $a 255 s.
520 ## $a Praktická příručka zabývající se psaním odborných textů a českými i mezinárodními (anglosaskými) normami odborného vyjadřování
653 ## $a čeština
653 ## $a styl odborný
653 ## $a styl vědecký
653 ## $a jazyk vědy
653 ## $a koherence
653 ## $a segmentace textu
653 ## $a odstavec
653 ## $a abstrakty
653 ## $a titulky
653 ## $a diskursy akademické
659 $a 5.93 $x Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
787 08 $i Recenze: $a Zeman, Jiří, $t Češtinář $d 1999-2000 $g 10 , č. 4, s. 142-146.
787 08 $i Recenze: $a Hubáček, Jaroslav, $t Český jazyk a literatura $d 1999-2000 $g 50 , č. 9-10, s. 254-255.
787 08 $i Recenze: $a Bartošek, Jaroslav, $t Tvar (Praha) $d 2000
787 08 $i Recenze: $a Fürst, Soběslav $t Cizí jazyky $d 1999-2000 $g 43 , č. 5, s. 172-173.
787 08 $i Recenze: $a Kraus, Jiří, $t Naše řeč $d 2000 $g 83 , č. 3, s. 158-161.
787 08 $i Recenze: $a Slezáková, Markéta $t Časopis pro moderní filologii $d 2000 $g 82 , č. 2, s. 106-110.
787 08 $i Recenze: $a jas $t Lidové noviny (Praha) $d 2001
787 08 $i Recenze: $a Pawlicová, Marta $t Večerník (Praha) $d 2001
787 08 $i Recenze: $a Kotková, Radomila $t Čeština doma a ve světě $d 2000 $g 8 , č. 3, s. 198-199.
787 08 $i Recenze: $a Hrdlička, Milan, $t Tlumočení - překlad $d 2000 $g 11 , č. 55, 3 [1397]. s.
787 08 $i Recenze: $a Tesařík, Bohumil $t Český jazyk a literatura $d 2001-02 $g 52 , č. 7-8, s. 201-202.
787 08 $i Recenze: $a Brož, Luděk $t Biograf $d 2000 $g 21, s. 129-133.
910 ## $a ABB047 $b III 17968
999 $a 9913261
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a um
1310 $a rs99m
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link