Francouzsky od začátku
Úvod k Základům francouzštiny pro ekonomy
Priesolová, Janka

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Obsah
I. Francouzská výslovnost а pravopis ............................... 7
(Prononciation et ortographe franpais)
Francouzské samohlásky (Voyelles	franpaises).................8
Francouzské souhlásky (Consonnes	franpaises)................10
Spojování hlásek (Liaison, élision, accent) .................... 11
Přehled samohlásek a jejich pravopis ....................... 12
Přehled souhlásek a jejich pravopis ........................ 13
Cvičení (Exercices) ............................................ 14
Francouzská abeceda (1'Alphabet franpais) ...................... 16
Cvičení (Exercices) ............................................ 16
Frazeologie (Phraséologie) ..................................... 18
Dialogy (Dialogues) ............................................ 19
II- Opi ртсѕ-урмѕ.-l-P-ltttt-frteg.-yaua.?........................................................21
Ou’est-ce oue c’est? Qui est-cc?	Voici - voilá .... 22
Mécanismes ......................................................23
Vocabulaire .....................................................23
Pour aller plus loin.............................................24
Grammaire
Rod podstatných jmen a člen..................................25
Sloveso ůtre (být) ..........................................26
Zápor	 26
Otázka ......................................................27
Exercices .......................................................27
Petit lexique économique ....................................... 29
ni- Parjcz-vpus fxtmyais? ............................................31
Ouel - quelle ...................................................33
Mécanismes ......................................................33
Vocabulaire .....................................................33
Pour aller plus loin.............................................34
Grammaire
- 3 -
Časování sloves 1. třídy : parier .........................35
Rod přídavných jmen a přechylování
podstatných jmen ......................................36
Postaveni přídavných jmen ................................ 37
Číslo podstatných a přídavných jmen a členu................37
Časování slovesa aller	 38
Exercices	 38
Petit lexique économique ..................................... 41
qv'ii y á dáns .tg-shaahrs..........................43
Oů cst...7 00 sont...? / Qu'cst-ce au íl v а...?. . . . 44
Mécanismes ....................................................44
Vocabulaire ...................................................45
Pour aller plus loin...........................................46
Grammaire
Přivlastňovací zájmena ................................... 47
Časování sloves avoir, pouvoir ........................... 47
II у a	 47
Absolutní zápor .......................................... 48
Exercices .....................................................48
Petit lexique économique ..................................... 51
8*
- 4 -
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0112553
3 CZ-PrHAC
5 20180824150417.3
7 ta
8 170101m1997----xr ||||f||||||||||||fre||
20 ## $a 80-7079-093-8
41 0# $a fre
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Priesolová, Janka $4 aut
245 10 $a Francouzsky od začátku : $b Úvod k Základům francouzštiny pro ekonomy / $c Priesolová, Janka
264 #1 $a Praha, $b VŠE ; $c 1997
300 ## $a 51 s.
520 ## $a Podle ČNB-K 1998, 5479
653 ## $a francouzština
653 ## $a terminologie
653 ## $a ekonomie
653 ## $a skripta VŠ
659 $a 7.33 $x Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
910 ## $a ABB047
999 $a 9712553
1002 $a a
1098 $a M
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link