Od informace k reklamě
Srpová, Hana; Bartošek, Jaroslav; Čmejrková, Světla; Jaklová, Alena; Pácl, Pavel

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Copies Bound volumes
Loading copies
  No copies Document has no bound volumes
Citation
Parts list / Reviewed document
All parts
Contents
                  Od informace k reklamč
Obsah
Předmluva.......................................................9
Masová a marketingová komunikace...............................11
Hana Srpová
1	Masová komunikace......................................11
2	Média..................................................12
3	Teorie o vlivu médií...................................16
4	Modely masové komunikace...............................19
5	Marketingová komunikace a reklama .....................22
6	Symbióza žurnalistického a reklamního diskurzu.........24
Manipulace a persvaze .........................................29
Hana Srpová
Nové trendy v českých médiích..................................37
Pavel Pád
Fenomén druhé poloviny 20. století - televize...........38
„Nova nás baví už dvanáct let“...........................42
Evropa a Amerika.........................................44
Média a politika v nové situaci..........................47
Přesvědčování a manipulace v politické žurnalistice............51
Jaroslav Bartošek
1	Na úvod ...............................................51
2	Rámcové pojmy a termíny................................54
3	Ovlivňování v politickém diskursu .....................61
4	Analyzované deníky.....................................71
5	Analyzovaná témata a vztah ? nim.......................72
6	Produktoři analyzovaných textů.........................73
7	Jazykové prostředky ovlivňování........................81
5
Od informace k reklamé
8	Způsoby ovlivňování.............................................94
Efekty masových médií v politické komunikaci............................105
Pavel Pád
Empirické překvapení: mediální nevinnost.........................106
Politická komunikace a spotřebitelská reklama ...................110
O	rozhodujícím významu komunikační situace.......................114
0	změnách kulturních vzorců a bulvarizaci médií..................117
Povolební postskriptum...........................................121
Cílová skupina - faktor,
který rozhoduje o podobě reklamy........................................123
Hana Srpová
1	Děti...........................................................126
1.1	Děti v hlavní roli.....................................126
1.2	Děti jako cílová skupina...............................129
1.3	Shrnutí................................................136
2	Teenageři .....................................................136
2.1 Teenageři v dvojí roli - jako objekt i cílová skupina .136
2.2	Jazyková specifika.....................................138
2.3	Shrnutí ...............................................139
3	Ženy...........................................................141
3.1	Ženy v hlavní roli ....................................141
3.2	Specifika textů v reklamách pro ženy...................147
3.3	Shrnutí................................................150
4	Muži...........................................................150
4.1	Muži jako reklamní objekt i cílová skupina.............150
4.2	Jazyk..................................................155
4.3	Shrnutí ...............................................157
5	Závěr..........................................................158
Kulturní a jazykové zdroje
persvazivnosti české reklamy............................................161
Světla Čmejrková
1	Aluze ? české kultuře, historii a etnicitě.....................162
1.1	Topos společného původu ...............................162
1.2	Lidové výroky, společná znalost a česká auta...........162
1.3	Česká historie, český jazyk a české pivo...............165
1.4	Etnický stereotyp jiných kultur........................167
1.5	Etnický stereotyp češství v očích cizinců..............169
1.6	Parodování reklamního diskurzu.........................171
2	Sugestivnost reklamního sdělení................................173
2.1	Reklama jako dialog s adresátem........................173
2.2	Oslovování adresáta a manipulace jeho prostorem........175
6
Od informace ? reklamč
2.3	Analýza reklamních řečových aktů ......................179
3	Reklama jako parazit: od desatera božích
přikázání ? volebním programům ..............................185
3.1	Nosič reklamního sdělení...............................185
3.2	Aluze ? jedinečným textům..............................186
3.3	Aluze ? textovým schématům ............................187
3.4	Reklama a politický diskurz............................189
4	Závěrem: Persvazivnost a upřímnost ...........................191
Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě.................201
Alena Jáhlová
1	Neverbální prvky persvaze v žurnalistice .....................199
2	Neverbální prvky persvaze v reklamě...........................207
Neverbální prvky tištěné reklamy ..........................208
Text a písmo v reklamě ....................................214
Obraz......................................................224
Barva .....................................................229
Motivy reklamních obrazů ..................................234
Obraz a text ..............................................236
3	Závěrem.......................................................243
Summary................................................................247
Literatura.............................................................255
7
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm0110746
3 CZ-PrHAC
5 20180824150241.8
7 ta
8 170101m2007----xr ||||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7368-265-1
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Srpová, Hana, $d 1951- $4 aut
100 1# $a Bartošek, Jaroslav, $d 1933-2013 $4 aut
100 1# $a Čmejrková, Světla, $d 1950-2012 $4 aut
100 1# $a Jaklová, Alena, $d 1951- $4 aut
100 1# $a Pácl, Pavel $4 aut
245 10 $a Od informace k reklamě / $c Srpová, Hana; Bartošek, Jaroslav; Čmejrková, Světla; Jaklová, Alena; Pácl, Pavel
264 #1 $a Ostrava, $b OU ; $c 2007
300 ## $a 269 s.
520 ## $a Prostředky a strategie působení reklamních a žurnalistických textů a jejich analýza. Masová a marketingová komunikace, Manipulace a persvaze, Cílová skupina - faktor, který rozhoduje o podobě reklamy (H. Srpová); Přesvědčování a manipulace v politické žurnalistice (J. Bartošek); Efekty masových médií v politické komunikaci (P. Pácl); Kulturní a jazykové zdroje persvazivnosti české reklamy (S. Čmejrková); Neverbální prvky persvaze v žurnalistice a v reklamě (A. Jaklová). - Angl. verze Persuasion through Words and Images, Ostrava, OU 2007, 263 s
653 ## $a čeština
653 ## $a reklama
653 ## $a jazyk reklamy
653 ## $a persvaze
653 ## $a komunikace masová
653 ## $a média masová
653 ## $a manipulace
653 ## $a jazyk politiky
653 ## $a diskursy politické
653 ## $a komunikace nejazyková
653 ## $a aluze
653 ## $a jazyk žen
653 ## $a jazyk mužů
653 ## $a diskursy reklamní
653 ## $a analýzy diskursu
659 $a 5.91 $x Čeština ve společnosti a praxi
659 $a 5.93 $x Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
787 08 $i Recenze: $a Zmrzlíková, Jana $t Naše řeč $d 2008 $g 91 , č. 2, s. 99-102.
787 08 $i Recenze: $a Hirschová, Milada, $t Slovo a slovesnost $d 2009 $g 70 , č. 1, s. 69-72.
787 08 $i Recenze: $a Deutsch, Emilia $t Bohemistyka $d 2009 $g 9 , č. 1, s. 69-72.
910 ## $a ABB047 $b III 19816
999 $a 0710746
1002 $a a
1098 $a M
1310 $a um
1310 $a bl07m
1310 $a yw07
1310 $a rs07
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link